calendar

07 05 2023

4 کرسی ترویجی در حوزه‌های معماری و هنرهای سنتی برگزار می‌شود

4 کرسی ترویجی در حوزه‌های معماری و هنرهای سنتی به همت معاونت فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، برگزار خواهد شد.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، ششمین جلسه کمیته دستگاهی پژوهشگاه «امروز» با حضور معاونین و روسای پژوهشکده‌ها و گروه‌های پژوهشی برگزار و در آن طرح‌نامه‌های پیشنهادی چهار کرسی ترویجی بررسی و به تصویب نهایی رسید.

«مفهوم میراث معماری دستکند در ادبیات ایران و جهان»،«فن شناخت آرایه‌های لایه‌چینی دوره صفویه در ایران»،«مکان‌نگاری مساجد نخستین یزد؛ شناسایی و پرسش از نحوه استقرار مکانی مساجد منطقه یزد در سده‌های نخستین هجری» و «نحوه ارزیابی فام‌های رنگی و الگوی هارمونی در یک دست‌بافته سنتی» عناوینی است که در قالب این کرسی‌های ترویجی به بحث و نقد گذاشته خواهد شد.