آزمایشگاه پلاسمای جفت شده القایی (ICP)


این دستگاه یکی از قدرتمندترین و کاربردی­ترین دستگاه‌های آنالیز در تعیین عناصر کم مقدار در بسیاری از انواع نمونه‌ها می­باشد. این روش براساس نشر فوتون‌های اتم‌ها و یون‌هایی است که در یک محیط پلاسما برانگیخته شده­اند. محیط پلاسما از طریق گاز آرگون در یک میدان مغناطیسی حاصل از فرکانس‌های امواج رادیویی ایجاد شده و نمونه محلول به محیط پلاسما اسپری یا مهپاش می‌شود. درجه حرارت هسته مرکزی پلاسما تقریباً ˚k10000 بوده، در نتیجه تفکیک تقریباً کامل مولکولهای نمونه مهپاش شده  صورت می­گیرد. یونیزاسیون و برانگیختگی کارآمد در ICP باعث پایین آمدن حد تشخیص برای بسیاری از عناصر شده است. کم بودن مقدار نمونه مورد نیاز در حدود mg 20-10، دقت دستگاه در حد ppb و خنثی بودن محیط پلاسما از مزایای این روش آنالیز است.
 این دستگاه در مطالعه و بررسی آثار تاریخی به منظور تعیین عناصر سازنده مواد تشکیل دهنده فلزات و آلیاژهای آنها، سرامیک‌ها و نمونه­های زمین شناسی و غیره با هدف تعیین اصالت و تعیین منشاء آثار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 


 

 


​​​​​​​دستگاه ICP مدل ARL with Minitorch


​​​​​​​
​​​​​​​

​​​​​​​

بـازگـشـت بـه صـفـحـه گــروه