calendar

09 09 2023

در قالب نشست تخصصی

کتاب «ایران سرزمین صلح ادیان الهی» نقد و بررسی شد

نشست بررسی کتاب «ایران سرزمین صلح ادیان الهی» به همت پژوهشکده مردم‌شناسی با همراهی و همکاری ایکوم ایران و خانه پروین در قالب سلسله نشست‌های بزرگداشت روز ملی مردم‌شناسی و زادروز دانشمند و انسان‌شناس شهیر ایران ابوریحان بیرونی برگزار شد.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، هارون یشایایی که به عنوان منتقد در این نشست حضور داشت از ریشه‌های عمیق فرهنگی و مشترک ایرانیان سخن گفت و صلح و دوستی پایدار میان آنان را به ریشه‌های کهن فرهنگ و تاریخی مشترک مربوط دانست.

او یکی از مهمترین این ویژگی‌ها را توحید و باور به خدای یگانه دانست که همه اقوام ایرانی را عمیقا به هم نزدیک ساخته است و گفت: در عکس‌های عباس تحویلدار به‌خوبی این ریشه مشترک نشان داده شده است.

در ادامه مسعود فروزنده دیگر منتقد حاضر در نشست به بررسی آن بخش از اثر عباس تحویلدار که به فرهنگ دینی موجود در ایران مربوط می‌شود پرداخت و آثار او را یکی از منابع مهم آشنایی ایرانیان با جلوه‌های آیینی و فرهنگی دین در ایران برشمرد.

او در ادامه به برخی از آثار تحویلدار همچون  صابئین ایران، کتاب دانشنامه تصویری آیین‌های ایرانی: آشوریان ایران و ...  اشاره کرد.

 عباس تحویلدار مولف_عکاس کتاب«ایران سرزمین صلح ادیان الهی»  نیز در پایان هدف خود را از تولید چنین اثری نشان دادن‌ ریشه‌های عمیق و فرهنگی وحدت و همبستگی ملی در نزد همه اقوام ایرانی دانست و گفت: در پشت این کثرت و تنوع، وحدتی بزرگ و خلل ناپذیر وجود دارد.

 در پایان پس از جمع‌بندی سید احمد محیط طباطبایی رییس ایکوم ایران و دبیر نشست، حضار پرسش‌های خود را با مولف کتاب و منتقدان در میان نهادند.