calendar

06 05 2023

کتاب«مستندسازی مردم‌نگارانه و عکاسی مردم‌شناسی قایق‌سازی سنتی و مناظر زیستی-فرهنگی در شمال ایران: گلستان، گیلان و مازندران» منتشر شد

کتاب مستندسازی مردم‌نگارانه و عکاسی مردم‌شناسی قایق‌سازی سنتی و مناظر زیستی-فرهنگی در شمال ایران: گلستان، گیلان و مازندران تألیف بابک صدیقی و ژیلا مشیری توسط مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری چاپ و منتشر شد.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، این کتاب در دو فصل شامل معرفی و کلیات و مناظر زیستی، فرهنگی و قایق‌های سنتی در شمال ایران به همراه 92 تصویر، قایق‌سازی سنتی در کناره دریای خزر را مورد مطالعه  قرار داده و نحوه ساخت قایق‌ها، انواع آن و استاد کاران این پیشه را بررسی می‌کند.

این کتاب سعی در ثبت و ضبط فرهنگ دریا و دانش بومی مربوط به آن حوزه دریای مازندران دارد و حاصل پژوهش انجام شده در پژوهشکده مردم‌شناسی از سال 1396-1397 است .

روش این تحقیق کیفی و با رویکرد مردم‌نگاری بوده و از طریق مصاحبه با استادکاران و قایق‌سازان سنتی و تهیه عکس نسبت به مستندسازی این حرفه اقدام شده است.

از شاخصه‌های اصلی این پژوهش، عکاسی مردم‌نگارانه به همراه پژوهش و بررسی مردم‌شناسانه بوده است که سبب می‌شود این دانش و پیشه بومی با کمک تصویر به همراه پژوهش بیشتر معرفی و شناسانده شود.

در این تحقیق سه استان گیلان، مازندران و گلستان با توجه به نزدیکی به دریای مازندران و نقشی که در قایق سازی سنتی دارند، بررسی شده است.