calendar

11 09 2022

معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری عنوان کرد:

پژوهشگاه درانجام پژوهشها به دنبال رقابت با بخش خصوصی نیست/ اولویت با پژوهش‌های مورد نیاز وزارتخانه است

علیرضا انیسی معاون پژوهشی پژوهشگاه، 20شهریور 1401 در گفتگو با خبرنگار(richt.ir)با بیان این مطلب و اشاره به اینکه در پژوهشگاه با سه دسته پژوهش کاربردی، بنیادی و توسعه‌ای مواجه هستیم گفت: رویکرد جدید پژوهشگاه این است که فعالیت‌های این مرکز را برای انجام پژوهش‌های کاربردی هدایت کنیم.

او خاطرنشان‌کرد: این به آن معنا نیست که سایر پژوهش‌ها فراموش شوند بلکه می‌خواهیم اولویت پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری را بر پژوهش‌های کاربردی متمرکز کنیم.

انیسی افزود: پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، یک دستگاه وابسته به نهاد دولتی است و پژوهش‌های این مرکز باید در خدمت حل مشکلات دستگاه ویژه‌ای که وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است باشد.

او با بیان اینکه پژوهشگاه، ضمن اینکه به لحاظ موضوع و محتوای فعالیت‌اش تنها مرکز و مرجع علمی در حوزه پژوهش‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری است اظهارکرد: بنابر‌این باید طوری فعالیت کنیم که مسائل روز این حوزه را پاسخگو باشیم و سعی کنیم در حد امکانات پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری به حل مسائل و مشکلات این حوزه بپردازیم.

معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با اشاره به ارتباط نزدیک نوع فعالیت گروه هنرهای سنتی(ملی) با صنایع‌دستی و محتوای متفاوت این دو تصریح‌کرد: با وجود مشکلات و مسائل موجود در حوزه هنرهای سنتی تلاش می‌کنیم با انجام پژوهش‎‌های مرتبط و کاربردی جوابگوی نیازهای معاونت صنایع‌دستی وزارتخانه باشیم.

او گفت: هدف ما در پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری این است که با کاربردی کردن پژوهشهای این حوزه در درجه اول خودمان را به روز کرده و با دانش و اطلاعات جدید آشنا شویم و در وهله دوم از انجام یک پژوهش صرفا به عنوان یک پژوهش پرهیز کنیم تا بتوانیم پاسخگوی پرسش‌ها و مشکلات این حوزه باشیم

معاون پژوهشی پژوهشگاه افزود: در همین راستا با همکاری پژوهشکده‌ها و گروه‌های پژوهشی محورهای مطالعاتی در قالب طرح‌های پیشنهادی معرفی و طبق نیازها و خواسته‌های روز برنامه‌ریزی‌های بلند مدت را در قالب اهداف و چشم انداز اسناد بالا دستی کشور انجام می‌دهیم تا جایگاه عملیاتی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری به عنوان یک مرکز علمی که می‌تواند در زمینه های مختلف با انجام وظایفش به پرسشی پاسخ گوید و برای معاونت‌های اجرایی وزارتخانه کمک فکری باشد تبیین شود.

او در تشریح اولویت‌های این حوزه گفت: اولویت نخست این است که به طرح‌های پیشران بپردازیم که مورد توجه و نیاز همه پژوهشکده‌ها و گروه‌های پژوهشی است و در قدم بعدی پژوهش‌های نیمه تمام گذشته که به هر دلیلی متوقف شده‌اند و امروزه کاربرد دارند را دنبال کنیم.

انیسی در ادامه با بیان‌اینکه اولویت‌های پژوهشی وزارت علوم و آموزش عالی به تمامی دستگاه‌ها از جمله پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری اعلام شده است خاطرنشان‌کرد: تمامی این موارد به پژوهشکده‌ها اعلام شده تا در چهارچوب این اولویت‌ها فعالیت کنند.

او با اشاره به اینکه انجام نیازهای پژوهشی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در اولویت پژوهشگاه قرار دارد گفت: با توجه به بحران و دغدغه آب در کشور به تمامی پژوهشکده‌ها و گروه‌های پژوهشی اعلام کردیم اگر امکان و ظرفیت مورد نیاز را دارند  در انجام پژوهش‌های حوزه آب مشارکت کنند.

انیسی، موضوعات مورد توجه پژوهشگاه را در درجه نخست عناوینی اعلام کرد که توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به این مرکز اعلام می‌شود و گفت: اینکه تا چه اندازه از عهده انجام این پژوهش‌ها برآییم به تأمین اعتبار مالی و وجود نیروی متخصص بستگی دارد.

معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری خاطرنشان کرد: سعی داریم با یک گام تعاملی پس از دریافت نیاز‌های پژوهشی معاونت‌های تخصصی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با انجام بررسی‌های لازم در حد امکانات قدم برداریم.

او با بیان‌اینکه طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی متمایز از یکدیگر هستند گفت: هر طرح مطالعاتی که در قالب بودجه سنواتی معاونت‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اجرا می‌شود طرح پژوهشی نیست و این دو باید از یکدیگر تفکیک شوند.

انیسی با مهم برشمردن انجام پژوهش‌های کاربردی افزود: پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری به دنبال انجام کارهای پژوهشی در رقابت با بخش خصوصی نیست بلکه به دنبال انجام مطالعات و پژوهش‌هایی در زمینه‌های خاص بصورت پایلوت است که امکان اجرای آنها در بیرون نیست.

معاون پژوهشی پژوهشگاه در این راستا به اجرای پژوهش مطالعات جمعه مسجد اردبیل، ساماندهی محوطه باستان‌شناسی تپه هگمتانه، مطالعات معماری و مرمت مسجدتاریخانه دامغان قدیم‌ترین مسجد ایران اشاره کرد و گفت: پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در حوزه میراث‌ناملموس و باغ‌های تاریخی نیز پروژه‌هایی را به انجام رسانده و در تلاش برای توسعه آنها است.

انیسی در تشریح موضوعات مورد توجه امسال پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در قالب طرح‌های میان پژوهشکده‌ای، به موضوع سوانح و میراث فرهنگی، خلیج‌فارس از ابعاد مختلف و مطالعه در حوزه فرهنگ و تمدن ایران‌زمین اشاره کرد و گفت: در تمامی این زمینه‌ها کار کردیم و دنبال این هستیم که در طرح‌های میان پژوهشی این موضوعات را توسعه دهیم.

او با اشاره به همکاری‌های پژوهشگاه با استان‌ها در حوزه پژوهشی تصریح کرد: سال گذشته با تفیض اختیار وزیر محترم قرار شد شوراهای پژوهشی در استانها زیر نظر پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری تشکیل و این مراکز بعنوان بازوهای پژوهشی این مرکز در استان‌ها فعالیت کنند.

معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با اشاره به اینکه در درجه نخست این شوراها باید در هماهنگی با پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری نیازهای پژوهشی استان‌ها را احصاء و برای اجرای آنها برنامه‌ریزی کنند گفت: مهمترین هدف ما این است که اولویت های پژوهشی را در سطح کشور تعریف و در زمینه پژوهشی به عنوان نهادی کمک کننده در تعامل و حمایت از استانها به آنها کمک فکری دهیم.