calendar

05 11 2022

نشست معاونت کاربردی‌سازی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با هنرمندان کارگاه سفال و سرامیک

 

به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، در ادامه این نشست مرتضی سیف اصفهانی مدیر استارتاپ بوم‌بین به همراه مدیران و کارشناسان معاونت کاربردی‌سازی پژوهشگاه ضمن بازدید از گروه پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه از نزدیک با فعالیت‌های این مرکز آشنا شدند.