calendar

27 06 2023

نشست رییس پژوهشگاه با اعضای پژوهشکده ابنیه و بافت‌های تاریخی-فرهنگی

در نشست تخصصی مصطفی ده‌پهلوان با رییس و اعضای پژوهشکده ابنیه و بافت‌های تاریخی- فرهنگی اهداف و فعالیت‌های این مرکز تشریح شد.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده ابنیه و بافت‌های تاریخی-فرهنگی، در راستای خط مشي و سياست‌های، حفاظت و احیاء ابنيه و بافت‌های تاریخی- فرهنگی کشور و در چارچوب اهداف و وظایف پژوهشگاه، در حال حاضر با پنج گروه پژوهشی به شرح گروه بناهای تاریخی- فرهنگی، گروه بافت‌هاي تاريخي– فرهنگي، گروه اجزاء و تزئينات وابسته به ابنيه، گروه باغ و منظر و گروه معماری دست‌کند به فعالیت می‌پردازد.

پژوهش در زمینه‌های راهها و روش‌های حفاظت از میراث شهری، پژوهش در فرآیند تطور بناها و بافت‌های فرهنگی-تاریخی و یافتن قانونمندی‌‌های تغییر ساختار آنها در طول تاریخ و نشر نتایج بدست آمده، پژوهش در شیوه‌‌های علمی و اجتماعی حفظ و احیای ابنیه و بافت‌های فرهنگی-تاریخی، مطالعه و بررسی جایگاه بناها و بافت‌‌های فرهنگی-تاریخی در ساختار هویت فرهنگی و بهره‌مندی از نتایج آن در تحکیم وحدت فرهنگی جامعه ایرانی، شناخت عناصر سازه­ای و فنون ترکیب و اختلاط آنها به منظور حفظ و حمایت از شیوه‌های معماری و شهرسازی بومی و منطقه‌ای، پژوهش در خصوص گونه‌‌شناسی باغ و منظر و عناصر سازنده آن و تدوین چارچوب‌های حفاظت و احیای آنها، پژوهش در خصوص ویژگی‌‌های معماری دستکند و تدوین چارچوب حفاظت و احیای آنها، همکاری در پژوهش‌‌های مربوط با دانشگاه‌‌ها و موسسات آموزشی و پژوهش عالی داخل و خارج از کشور، برگزاری همایش‌‌ها و گردهمائی‌‌های مرتبط و شرکت در همایش‌ها و گردهمائی‌های داخل و خارج از کشور از وظایف این پژوهشکده است.