calendar

26 04 2023

نخستین نشست از مجموعه گفتمان‌های حفاظت و مرمت برگزار شد

نخستین نشست از مجموعه گفتمان‌های حفاظت و مرمت آثار با موضوع «از تعامل پایدار تا تحقق مشارکت همگانی در حفظ میراث‌فرهنگی» توسط پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی برگزار شد.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، منیژه هادیان دهکردی سرپرست پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی در بخش افتتاحیه این نشست موضوع حفاظت و مرمت آثار را بسیار گسترده خواند که تبادل نظرهای مختلفی را می‌طلبد و افزود: به همین منظور نشست‌های دیگری در همین راستا با حضور صاحب‌نظرانی از کمیته‌ها، انجمن‌ها و دیگر بخش‌های خصوصی و دولتی تا رسیدن به نتایج و دستاوردهای لازم برگزار خواهد شد.

او در ادامه ابراز امیدواری کرد با طرح و بیان موضوعات دیگر این حوزه در چنین مجامعی به ارتقا و بهبود شرایط حفاظت از آثار در کشور کمک نموده و این نشست موجبات خرسندی همیاری و مشارکت شرکت‌کنندگان را در برنامه‌های آتی فراهم کند.

علیرضا انیسی معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری نیز در ادامه مراسم افتتاحیه این نشست با ابراز خرسندی از اینکه از تمامی بخش‌های مرتبط نظیر دانشگاه، بخش خصوصی، اداره موزه‌ها و ... صاحبنظرانی در این نشست حضور دارند تصریح‌کرد: انجام پژوهش در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در جهت توسعه پایدار از تکالیف پژوهشگاه بر اساس اساسنامه این مرکز بوده و از سویی این نهاد مرجع انجام پژوهش‌های این حوزه است.

او در تشریح موضوع «از تعامل پایدار تا تحقق مشارکت همگانی در حفظ میراث‌فرهنگی» گفت: ما در پژوهشگاه باید در کنار تعامل با بخش‌های دولتی با بخش خصوصی نیز تعامل و همکاری کنیم و در کنار نظارت و حمایت به آنها کمک فکری دهیم تا بتوانند در این حوزه فعالیت کنند.

انیسی خاطرنشان‌کرد: ما رغیب بخش خصوصی نیستیم بلکه زمانی طرحی را به انجام می‌رسانیم که یا آنها توان انجام نداشته باشند و یا اینکه آن طرح قرار باشد بصورت پایلوت انجام شود.

معاون پژوهشی پژوهشگاه اظهار‌کرد: بسترسازی به عهده ما است و باید نسبت به امکانات علی‌الرغم مشکلات خودمان را سرپا نگه داریم و در تعامل با بخش‌های دیگر این حوزه فعالیت‌ها را رو به جلو پیش ببریم.

در ادامه و در بخش نخستین این نشست، میترا اعتضادی متخصص حفاظت و مرمت آثار، حسین احمدی رییس دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان، علی نعمتی عضو هیأت علمی دانشگاه هنر تبریز، رضا دبیری‌نژاد معاون فرهنگی و رییس اداره موزه و موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک و منیژه هادیان دهکری سرپرست پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی، اعضای پنل تخصصی به اظهار نظر پیرامون محورهای گفتگو پرداختند.

اعضای پنل هر یک موضوعاتی را در خصوص محورهای گفتگو شامل؛ زمینه‌های تعامل و همکاری نهادها، مشکلات و موانع تعامل در حوزه‌های پژوهشی، آموزشی و اجرایی، آسیب‌های ناشی از عدم تعامل و مشارکت نهادها، مزایای ناشی از تعامل و همکاری نهادها، پیشنهادات و راهکارهای لازم برای رفع موانع و برقراری همکاری در جهت تحقق حفظ میراث‌فرهنگی به بحث نهادند.

در پایان نشست پیشنهادات و راه‌کارهای لازم توسط اعضای پنل ارائه و با جمع‌بندی بیانیه نشست قرائت شد.