calendar

25 02 2023

در نشست علمی عنوان شد:

مهارت سوزن‌دوزی بلوچ سرمایه‌ای فرهنگی- اقتصادی

طرح پژوهشی«نقش کسب و کارهای متمرکز بر مهارت‌های سنتی، در پاسداشت و حفظ میراث ناملموس؛ موردپژوهشی مهارت سوزن‌دوزی بلوچ» توسط مریم نعمت طاووسی و علیرضا برفروشان در پژوهشکده مردم‌شناسی انجام شد.


 به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، علیرضا برفروشان کارشناس پژوهشکده مردم‌شناسی این مطلب را در نشست گزارش به همکار این طرح پژوهشی عنوان کرد و گفت: هنر و مهارت بلوچی‌دوزی (سوزن‌دوزی بلوچ) سرمایه‌ای فرهنگی است که به مثابه سرمایه‌ای اقتصادی نیز نقش ایفا می‌کند و می‌تواند زندگی حاملان و فعالان این حوزه را متحول کند.

او افزود: حقیقت آن است که سودمندیِ اقتصادی این مهارت در برابر سودمندی درازمدت فرهنگی که می‌تواند برای ذینفعان داشته باشد، بسیار ناچیز است.

این مردم‌شناس با بیان‌اینکه هر یک از کسب وکارها برای حفظ جایگاه خود در بازار، ناگزیر است به درخواست‌های مخاطبان پاسخ مناسبی دهد تصریح‌کرد:  اما از یک دیدگاه، کسب وکارهای متمرکز بر میراث ناملموس و تعامل اجباری آنان با بازارهای هدف می‌توانند خطری برای اصالتِ عناصر میراثیِ (طرح و رنگ، نمادها، باورها، شیوه‌های اجرا و ...) موضوعِ کسب وکار به شمارآیند.

برفروشان گفت: از همین‌رو در این پژوهش تلاش شد تا میزان مداخله‌گریِ مخرب یا سازنده صاحبان و دست‌اندکاران کسب و کارهای متمرکز بر بلوچی‌دوزی، بر روند تعامل طبیعی حاملانِ این هنر ـ مهارت، واکاوی شود.

او در پایان تصریح‌کرد: سهم بیشتر اطلاعات این پژوهش به‌صورت مصاحبه‌های متعدد با هنرمندان و دست‌اندرکاران محلی در حوزه‌های فرهنگی ایرانشهر (شهر ملیِ سوزن‌دوزی)، زاهدان و چابهار گردآوری شده و پژوهشکده مردم‌شناسی قصد دارد حاصل این پژوهش را به‌صورت کتاب منتشر کند.