calendar

08 11 2022

شناسایی 12محوطه استقراری در حوزه دریاچه ارومیه

به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، رضا محرابی سرپرست هیئت باستان‌شناسی 17 آبان 1401با اعلام این خبر، چهار برج را یکی از شهرستان‌های تازه تاسیس استان آذربایجان‌غربی خواند که در جنوب دریاچه ارومیه واقع شده است.

این باستان‌شناس افزود: منطقه مورد مطالعه با وجود داشتن موقعیت خاص جغرافیایی و برخورداری از چشم‌انداز ویژه طبیعی ، از ظرفیت‌های بالایی در شکل‌گیری و توسعه فرهنگی جوامع پیش از تاریخ و تاریخی برخوردار است ولی متاسفانه تاکنون مورد بررسی و شناسایی روشمند باستان‌شناسی قرار نگرفته و به طور کلی از نظر پژوهش‌های باستان‌شناسی، منطقه‌ای کم شناخته به شمار می رود.

محرابی افزود: در همین راستا هیئتی به سرپرستی نگارنده از طرف اداره کل میراث‌فرهنگی استان آذربایجان‌غربی با مجوز پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری به این منطقه اعزام و محوطه را مورد بررسی باستان‌شناختی قرار داد.

سرپرست هیئت باستان‌شناسی تصریح‌کرد: پروژه پژوهشی یاد شده  با هدف شناسایی محوطه‌های استقراری و مشخص کردن گاهنگاری نسبی منطقه، مشخص کردن جایگاه منطقه مورد مطالعه در مطالعات باستان‌شناسی حوزه شمال‌غرب و تهیه نقشه پراکندگی آثار در راستای تکمیل نقشه باستان‌شناسی کشور صورت گرفت.

او با بیان‌اینکه محدوده مورد بررسی دشتی هموار با مساحتی در حدود 310 کیلومتر مربع است که با روش پیمایشی فشرده بررسی شد گفت: در نتیجه این بررسی 12 محوطه استقراری متعلق به عصر مفرغ، دوران تاریخی ( پارت و ساسانی ) و دوران اسلامی شناسایی شد.