calendar

03 01 2023

در پژوهش مردم‌شناسی:

درک نگاه نوجوانان از جایگاه میراث‌فرهنگ بومی و محلی بررسی شد

طرح پژوهشی« افق چشمداشت و میراث‌فرهنگی؛ بررسی ساختار مخاطب‌پذیری آثار ادبی و هنری در فرهنگ نوجوانان و جوانان» با تأکید بر استان‌های گیلان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و گلستان در پژوهشکده مردم‌شناسی به انجام رسید.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، علیرضا حسن زاده عضو هیأت علمی پژوهشکده مردم‌شناسی و مجری طرح 13دی 1401، با اعلام این خبر گفت: یکی از موضوعات مهمی که دور از نظر مانده، افق چشمداشت نوجوانان و جوانان ایرانی به ویژه با توجه به تنوع موجود در فرهنگ متعلق به آنان است.

او با بیان‌اینکه این فرهنگ از عناصر مختلفی چون سن، جنس، بافت قومی، طبقه، دین و ... تأثیر می‏پذیرد افزود: در اینجا به ویژه می‏توان به منظر میراثی اشاره داشت که خود یکی از عوامل مهم شکل بخشی به افق انتظار نوجوانان و جوانان ایرانی است.

حسن‌زاده اظهارکرد: در این پژوهش محقق کوشیده است با استفاده از الگوی نظری و مفهومی افق انتظار و زیبایی‏شناسی پذیرش در میان نوجوانان ایرانی، به تحلیل رابطه میان میراث‌فرهنگی و آثار ادبی و هنری بپردازد.

رییس پژوهشکده مردم‌شناسی گفت: همچنین سعی شده صدای گروه‏های خاموش را بشنود، افقی که در آن جوامع محلی و نوجوانان به هم می‏رسند تا از منظر یاد شده به افق انتظار این گروه مهم در ایران بپردازد، بر این مبنا رابطه‏ای عمیق میان هویت و پذیرش آثار ادبی و هنری وجود دارد.

مجری طرح، هدف این تحقیق را درک نگاه نوجوانان از جایگاه میراث‌فرهنگ بومی و محلی خود در خلق زیبایی شناسی هنری و ادبی اعلام کرد که در آن رابطه میان هویت ملی و هویت سنی نوجوانان مورد بررسی قرار می گیرد.

او تصریح‌کرد: با این هدف، که به ویژه بر تعریفی جدید از اقتصاد فرهنگ تأکید دارد (صنایع فرهنگی خلاق و اقتصاد میراث)، به بررسی انسان‌شناختی افق انتظار نوجوانان شهرهای زاهدان، رشت، اهواز، گنبد و گرگان در چشم‌انداز ادبی و هنری پرداخته و می‌کوشد، تا افق و سپهر معرفتی آنان را نسبت به آثار ادبی و هنری برپایه منظر میراثی در ایران روشن سازد.

او در پایان با بیان‌اینکه این پژوهش امکان درک پویایی هویت نوجوانان ایرانی را با توجه به بافت بومی مناطق مورد بررسی فراهم می‌سازد گفت: در این پژوهش صدای نوجوانان ایران در استان‌های مربوط به عنوان گروه‌های خاموش به گوش می رسد.