calendar

06 02 2023

توسط پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی صورت می‌گیرد:

برگزاری پنل تخصصی ژنتیک باستان و تبارشناسی در پنجمین کنگره بین‌المللی و هفدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران

پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی پیرو فعالیت‌های علمی مشترک با انجمن ژنتیک ایران، در پنجمین کنگره بین‌المللی و هفدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران پنل تخصصی ژنتیک باستان و تبارشناسی برگزار می‌کند.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، پرستو عرفان‌منش دبیر علمی پنل ژنتیک باستان و تبار شناسی 17 بهمن 1401 با اعلام این خبر گفت:یکی از معقوله‌های فرهنگی بقایای استخوانی (جانوری یا انسانی) است که در سایت‌های تاریخی توسط باستان شناسان به دست می‌آید و شناسایی و نگهداری از آن‌ها برای تعیین هویت و اصالت بخشی از قومیت‌های یک مجموعه بسیار حائز اهمیت بوده که شناسایی و تشخیص پروفایلینگ‌های ژنتیکی آنها گامی اساسی در این راه است.

او تصریح‌کرد: تعیین الگوهای DNA در این معقوله می‌تواند اطلاعات در زمینه ژنتیک جمعیت‌های انسانی را افزایش و با استفاده از تعیین الگوهای DNA، تنوع ژنتیکی در میان قومیت‌ها، توزیع‌های جغرافیای آنها و غیره را نشان دهد.

مسئول آزمایشگاه فرسودگی زیستی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی افزود: با توجه به فعالیت‌های علمی در سال‌های گذشته در زمینه طرح‌های ژنتیک‌باستان و برگزاری 5 دوره کارگاه‌های تخصصی در حوزه زیست‌باستان‌شناسی (بیوآرکئولوژی)؛ پنل تخصصی ژنتیک باستان و تبارشناسی ژنتیک توسط آزمایشگاه فرسودگی زیستی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی برگزار می‌شود.

 او خاطرنشان‌کرد: همچنین 2 کارگاه تخصصی جانور باستان‌شناسی و ژنتیک باستان از جمله برنامه‌های جانبی این پنل است که با مشارکت پژوهشکده باستان‌شناسی، موزه ملی ایران و موزه آبگینه و سفالینه در حاشیه این رویداد بین‌المللی برگزار می‌شود.

دبیر علمی پنل ژنتیک باستان و تبار شناسی اظهارکرد: با توجه به مذاکرات به عمل آمده با انجمن ژنتیک ایران این کارگاه‌ها برای دانشجویان و دانش‌آموختگان باستان‌شناسی و همکاران میراث‌فرهنگی از تخفیف برخوردار هستند که اطلاعات آن در سایت کنگره به آدرس www.GC 2023.ir  قابل مشاهده است.

عرفان‌منش با بیان‌اینکه شعار علمی این پنل «ژنتیک باستان، رویکردی نوین در شناخت جمعیت‌های انسانی گذشته» تعیین شده که در قطعنامه انتهایی کنگره ذکر می‌شود افزود: پنجمین کنگره بین‌المللی و هفدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران از  15تا 17 اسفند ماه 1401 برگزار خواهد شد.