calendar

10 09 2023

فردا

کرسی ترویجی«اثرات کرونا بر گردشگری و تاب‌آوری در مقابل شوک‌های آینده با استفاده از تجارب موفق» برگزار می‌شود

کرسی ترویجی«اثرات کرونا بر گردشگری و تاب‌آوری در مقابل شوک‌های آینده با استفاده از تجارب موفق»به همت معاونت فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری بصورت حضوری و برخط برگزار می‌شود.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، ارشک مسائلی عضو هیأت علمی گروه پژوهشی گردشگری پژوهشگاه ارائه دهنده این کرسی است.

خه‌بات درفشی مدیر امور پژوهشی و بهار بیشمی عضو هیأت علمی گروه پژوهشی گردشگری پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، به عنوان ناقد در این کرسی ترویجی حضور دارند.

این نشست که ناصر رضایی مدیر گروه پژوهشی گردشگری و میراث‌طبیعی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری مدیریت آن را بر عهده خواهد داشت دوشنبه 20 شهریور 1402 ساعت 9 صبح در پژوهشگاه  برگزار می‌شود.