calendar

04 09 2023

به همت پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برپا می‌شود

کارگاه «مطالعات زیستی و آزمایشگاهی در حفظ آثار تاریخی- فرهنگی»

کارگاه «مطالعات زیستی و آزمایشگاهی در حفظ آثار تاریخی- فرهنگی» به همت پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در نخستین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی برگزار می‌شود.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، مدرس این کارگاه که در روزهای 20 و 21 شهریور 1402 برگزار خواهد شد، پرستو عرفان منش مسئول آزمایشگاه فرسودگی زیستی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریحی-فرهنگی و عضو کارگروه ژنتیک باستان و تبارشناسی مرکز پژوهشی ژنتیک انسانی کوثر است.

بررسی آسیب‌های بیولوژیکی در زمینه آثار تاریخی- فرهنگی، بررسی شرایط محیطی مخازن در ایجاد آسیب‌ها، بررسی جنس و گونه‌های زیستی ( قارچها؛ حشرات؛ میکروب‌ها) در زمینه آسیب‌های وارده به آثار، مطالعات زیست باستانی و کاربرد آن در حوزه باستانی، انجام مطالعات ژنتیک باستان( aDNA )؛ نوع نمونه‌ها و بررسی آزمایشگاه مورد نیاز و بررسی چگونگی نمونه‌برداری و انجام مطالعات آزمایشگاهی در حوزه میراث‌فرهنگی، سر فصل‌های آموزشی این کارگاه است.