calendar

25 09 2023

به بهانه ثبت جهانی 54 کاروانسرای ایرانی

کاروانسرای شهر باگامایو تانزانیا به‌سبک کاروانسراهای ایرانی/حضور شیرازی‌ها و بلوچ‌ها در شهر باگامایو

 

در شهر باگامایو نزدیک مسجد بلوچ‌ها کاروانسرایی قرار دارد که اکنون به موزۀ برده‌داری تبدیل شده زیرا پس از تسلط اعراب، آلمان‌ها و انگلیس‌ها از این کاروانسرا برای اقامت و اعزام برده‌ها و ارسال عاج فیل استفاده شده است.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، مرتضی رضوانفر عضو هیأت علمی پژوهشگاه با اشاره به ثبت جهانی 54 کاروانسرای ایرانی، از نکات جالب پرونده ثبت جهانی کاروانسرهای ایرانی در یونسکو را استفاده از کلمه «ایرانی» به جای«ایران» دانست و تصریح کرد: اینگونه این موضوع از مرزهای سیاسی فراتر رفته و تمام کاروانسراهای جهان که با شکل و سبک این 54 کاروانسرا ساخته شده‌اند می‌توانند به این پرونده مرتبط باشند.

او افزود: از جملۀ آنها کاروانسراهای قفقاز، آسیای میانه و حتی کاروانسرای شهر باگامایو در تانزانیا است که در منطقۀ شیرازی نشین و بلوچ نشین شرق آفریقا قرار دارد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، گفت: شهر باگامایو و تعدادی از روستاهای آن دارای ساکنینی از شیرازیها (قرن7ق) و بلوچ‌ها (قرن 12ق) هستند که خود را ایرانی معرفی می‌کنند و همچنین یکی از مهمترین سایت‌های تاریخی تانزانیا به نام کائوله که یک دولت‌شهرشیرازی است و نزدیک به چهار قرن یکی از بنادر مهم شرق آفریقا بوده است در این منطقه وجود دارد.

رضوانفر اظهارکرد: هم اکنون تعداد زیادی کلمات فارسی و بلوچی در زبان سواحیلی وجود دارد، همچنین برخی آیین‌ها مانند آیین نیروزی(نوروز دریایی) و یا سینه زنی بوشهری در جزیره زنگبار در نزدیکی باگامایو اجرا می‌شود.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری اظهارکرد: دریغا، علیرغم تمایل وافر اقوام ایرانی ساکن در شرق آفریقا برای ارتباط با ایران، اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است چرا که برای شناسایی میراث ملموس و ناملموس مشترک و همچنین تبیین راهکارهای موثر در تعامل ایران و کشورهای شرق آفریقا نیاز به تصمیم و اقدامات فرا دستگاهی است.

او در پایان گفت: افسوس که با یک جستجوی ساده در اینترنت، می‌توان مقالات و همایش‌هایی یافت که نشان می‌دهد برخی تلاش دارند شیرازی‌ها را یک قوم آفریقایی و بلوچ‌ها را یک قوم عمانی معرفی کنند.