calendar

03 09 2023

در نشست «ابن سینا در آیینه فرهنگ و تمدن ایران» مطرح شد

لزوم معرفی مفاخر ایرانی به نسل جوان

معاون نوآوری و توسعه فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بر معرفی مفاخری همچون ابن‌سینا به نسل جدید با همکاری پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و این پژوهشگاه تأکید کرد.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، نشست «ابن سینا در آیینه فرهنگ و تمدن ایران» در قالب سلسله نشست‌های روز ملی مردم‌شناسی و زادروز ابوریحان بیرونی در پژوهشگاه برگزار شد.

محمد نجاری معاون نوآوری و توسعه فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در این نشست به بحث و بررسی در خصوص مشاهیر ایران در همدان پرداخت و جایگاه ابن سینا را در میان مردم این منطقه شرح داد.

او ضمن نشان دادن ارزش آموزشی روایت‌های مربوط به ابن سینا که می‌تواند به نسل جدید اعتماد به نفس در علم آموزی ببخشد، خواستار همکاری پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در معرفی مفاخری چون ابن سینا به نسل جدید شد.

در ادامه شاپور قجقی‌نژاد عضو هیأت علمی پژوهشکده مردم‌شناسی نخست طب سینوی را معرفی و به بیان مواردی در خصوص بیماریهای دستگاه گوارش (غلبه خلط بلغم و سودا) از دیدگاه طب سنتی و شیوه‌های مداوای آن و پرهیزات غذایی با روش درمانی بوعلی سینا پرداخت و رویکرد طب سینوی و پزشکی مردمی را مقایسه کرد.