calendar

04 10 2023

در نشست «هشتصدمین دیدار شمس و مولانا» عنوان شد:

فرهنگ گفت‌وگو در ادبیات عرفانی ایران یکی ویژگی برجسته است

علیرضا حسن‌زاده عضو هیأت علمی پژوهشکده مردم‌شناسی گفت: فرهنگ گفت‌وگو در ادبیات عرفانی ما بسیار  برجسته است و این فرهنگ را می‌توان در دیدار مولانا و شمس و تاثیر شگرف آن بر ادبیات فارسی سراغ یافت.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، او که در نشست هشتصدمین سال دیدار شمس و مولانا سخن می‌گفت، با اشاره به اینکه میان آثار شاعران عارف ما چون مولانا، حافظ، عطار و ... یک رابطه میان‌متنی قوی وجود دارد و برای درک هر یک باید آن دیگری را نیز شناخت افزود: در ادبیات عرفانی ما تنها راه رهایی جهان به سمت دوستی و صلح پایدار عشق و گفت‌وگو است.

رییس پژوهشکده مردم‌شناسی تصریح‌کرد: عشق در ادبیات ایران میان‌متنی و بیناآیینی‌ترین نماد کلیدی و دارای قدرتی رهایی‌بخش و ساختار زدا است‌ که‌ همواره به تعدیل روابط انسانی و رابطه مردمان و حاکمان در تاریخ ایران می‌پردازد و رهاورد شعر عرفانی ما که زبان فارسی را به عنوان یک زبان میانجی تبدیل به زبانی جهانی می‌سازد عشق است.

او گفت:این ظهور قدرتمند زبان فارسی را در فرهنگ آیینی مولانا در ترکیه و فرهنگ آیینی بیدل در هند می‌توان مشاهده کرد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، سپس به ارائه نتایج دو طرح پژوهشی خود با عنوان جایگاه فراملی زبان فارسی در آیین‌های مولانا در شهر قونیه و نیز نمادپردازی عروج و مرگ در دو آیین شب عروس مولانا در قونیه و عروسی پیرشالیار در اورامانات پرداخت.

در ادامه این نشست عبدالمهدی مستکین از کمیسون ملی یونسکو ایران گفت: مولانا و شمس هر دو جهان ما را به معنویت فرا می‌خوانند و درس‌های مولانا و شمس می‌تواند به جهان امروز که دچار بحران‌های معنوی و اخلاقی است کمک کند تا به خویشتن معنوی و الهی خود بازگردد.

او سپس به شرح رابطه معنوی میان شمس و مولانا پرداخت و تاثیر آن دو را بر ادبیات امروز ایران و جهان به بحث نهاد.

زهره عطایی آشتیانی رئیس مرکز اسناد فرهنگی آسیای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز  در ادامه، به بررسی جایگاه خوی از نظر گردشگری فرهنگی، حکمی و معنوی در ایران و منطقه  پرداخت و موقعیت تاریخی و جغرافیایی این شهر را برای تعریف نمونه‌ای موفق از گردشگری آیینی و پایدار بسیار مناسب دانست.

در این نشست نمایندگانی از فعالان شهر خوی در زمینه میراث‌فرهنگی، گردشگری و همایش بین‌‌المللی هشتصدمین سال دیدار شمس و مولانا نیز به سخنرانی پرداختند و فعالیت‌های خود را معرفی کردند و در پایان سید احمد محیط طباطبایی رئیس ایکوم ایران به عنوان دبیر علمی همایش به جمع‌بندی سخنان سخنرانان پرداخت.

نشست هشتصدمین سال دیدار شمس و مولانا با همکاری ایکوم ایران، پژوهشکده مردم‌شناسی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و مرکز اسناد فرهنگی آسیای پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی در محل خانه پروین اعتصامی برگزار شد.