calendar

03 09 2023

رونمایی مجلد هشتم کتاب دانشنامه فرهنگ مردم ایران/دانشنامه فرهنگ مردم ایران یک اثر شاخص

نشست«رونمایی مجلد هشتم کتاب دانشنامه فرهنگ مردم ایران» در قالب سلسله نشست‌های روز ملی مردم شناسی و زادروز دانشمند شهیر ابوریحان بیرونی به همت پژوهشکده مردم‌شناسی با همکاری مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی  برگزار شد.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، سیروس نصرالله‌زاده رئیس پژوهشکده زبان‌شناسی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در این نشست که در پژوهشگاه برگزار شد، با برشمردن ارزش‌های کم نظیر این اثر این نکته را در بازخوانی انتقادی کتاب یاد شده مطرح کرد که در بخشی از مدخل‌ها که به فرهنگ و زبان‌های باستانی مربوط است از نظر و مشاوره متخصصان این رشته استفاده شود.

حمیدرضا دالوند عضو هیأت علمی و دبیر دفتر هیأت جذب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ضمن تقدیر از زحمات ارزشمند سرویراستار و همکاران این اثر تعامل بیشتر مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی را با مراکز علمی، پژوهشگاهی و دانشگاهی در انتخاب نویسندگان مداخل این کتاب خواستار شد.

علیرضا حسن‌زاده عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری نیز در این نشست افزود: دانشنامه یاد شده در زبان فارسی نظیری ندارد و باید از زحمات استاد علی بلوکباشی، مرحوم اصغر کریمی و محمد جعفری قنواتی در تولید، تدوین و تالیف این کتاب تقدیر شود.

او در ادامه خواستار بازنویسی مجلدات چاپ شده با توجه به پویایی علم و فرهنگ جامعه شد.

حسن‌زاده در نقد مدخل فولکلور، از نادیده ماندن آثاری به زبان‌های لاتین یاد کرد و خواستار توجه به این آثار در بازنویسی این مدخل برای سال‌های بعد شد.

محمد جعفری قنواتی سرویراستار دانشنامه فرهنگ مردم ایران در پایان ضمن برشمردن پانزده مرحله سخت در نهایی شدن یک مدخل برای چاپ، از رییس این مرکز کاظم موسوی بجنوردی برای حمایت ها و از همکاران خود سپاسگزاری کرد.