calendar

20 11 2023

بازدید رییس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری از خبرگزاری کتاب ایران

مصطفی ده‌پهلوان همزمان با هفته کتاب با حضور در خبرگزاری کتاب ایران از نزدیک در جریان روند فعالیت این نهاد فرهنگی قرار گرفت.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، رییس پژوهشگاه طی بازدید از تحریریه خبرگزاری کتاب ایران از سرویس‌های خبری این مرکز شامل ادبیات، کودک و نوجوان، تاریخ و سیاست، دین و اندیشه، مقاومت، هنر و ... بازدید و با خبرنگاران این حوزه‌ها گفتگو کرد.

او در این بازدید تصریح‌کرد: خبرگزاری کتاب ایران علاوه بر نشر خبرهای حوزه کتاب می‌تواند در برخی از نقاط هماهنگ‌کننده باشد و ارتباط بین پژوهشگران و ناشران را تسهیل کند و هر چه تعامل و ارتباطات در این عرصه بیشتر باشد؛ این عرصه رشد بیشتری خواهد داشت، زیرا میراث‌فرهنگی یک رشته علمی میان‌دانشی است و ارتباط تنگاتنگی با سایر رشته‌ها دارد.