calendar

09 09 2023

استاد انسان‌شناسی پیش‌از تاریخ دانشگاه تربیت مدرس:

ابوریحان بیرونی با توجه به روش و رویکرد پژوهشی‌اش یک انسان‌شناس است

حامد وحدتی نسب استاد انسان‌شناسی پیش‌از تاریخ دانشگاه تربیت مدرس،  ابوریحان بیرونی را با توجه به روش و رویکرد پژوهشی‌اش یک انسان‌شناس دانست.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، در قالب سلسله نشست‌های روز ملی مردم‌شناسی و زادروز دانشمند و مردم‌شناس شهیر ابوریحان بیرونی، نشستی از سوی پژوهشکده مردم‌شناسی، ایکوم، مجله بخارا و کافه مانا با حضور محققان، اندیشمندان و پیشکسوتان این حوزه برگزار شد.

حامد وحدتی نسب استاد انسان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس دراین نشست با مروری بر آثار ابوریحان بیرونی، ویژگی‌های مهم این دانشمند را بر شمرد و با توجه به روش میدانی او ابوریحان بیرونی را یک انسان‌شناس دانست که حتی در آثار خود به انسان‌شناسی پیش از تاریخ و پدیده مهمی چون سنگواره‌ها توجه داشته است.

 محمدحسین باجلان فرخی پیشکسوت مردم‌شناسی و یکی از اعضای مرکز مردم‌شناسی نیز در این نشست، به معرفی فعالیت‌های مرکز مردم‌شناسی پرداخت و از چهره‌های موثر آن چون هوشنگ پورکریم، محمود خلیقی، علی بلوکباشی، اصغر عسگری خانقاه، منصور کیایی، بیژن کلکی و کاظم سادات اشکوری یاد کرد.

در ادامه بهروز وجدانی پژوهشگر موسیقی به تاریخ مردم‌شناسی موسیقی در ایران در2 فصل فلسفه و مردم‌شناسی پرداخت و با مروری بر آثار محمد تقی مسعودیه او را آغازگر مطالعات مردم‌شناسی موسیقی  در ایران دانست.

علیرضا حسن‌زاده عضو هیأت علمی پژوهشکده مردم‌شناسی نیز به مقایسه ابن خلدون و ابوریحان بیرونی در تاریخ شکل‌گیری مردم‌شناسی ایران و ترکیه پرداخت و به جایگاه ابوریحان در تاریخ نگاری مردم‌شناسی جهان نگاهی انتقادی افکند.

او چهره ابوریحان بیرونی را در آثارالباقیه شبیه فریزر و تایلور در کتاب‌های شاخه زرین و فرهنگ ابتدای دانست و در کار تحقیق ماللهند روش وی را کاملا قابل قیاس با بنیانگذاران کار میدانی و روش اتنوگرافی چون مالینوفسکی و بوآس برشمرد.

حسن‌زاده در ادامه از لزوم برگزاری همایشی بین‌المللی در بازخوانی ارزش‌های مردم‌شناختی آثار ابوریحان سخن گفت.

 در پایان این نشست که با جمع‌بندی سید احمد محیط طباطبایی رییس ایکوم ایران و دبیر نشست همراه بود سخنرانان به پرسش‌های شرکت کنندگان پاسخ گفتند.