گروه پژوهشی گردشگری

این گروه پژوهشی با هدف تدوین اولویت­ها، برنامه­ریزی و پیشنهاد طرح­های پژوهشی بنیادی و کاربردی در رابطه با گردشگری به­منظور تحقق اهداف، سیاست­ها و خط مشی­ها با رعایت اولویت­های پژوهشی تعیین شده توسط پژوهشگاه در قالب برنامه­ریزی عملیاتی سالانه و اجرای آن­ها پس از تصویب توسط مراجع ذی­ربط برنامه­های خود را آغاز نموده و با همکاری در انتشار مجله و کتاب، ایجاد بانک اطلاعاتی، تهیه متون تخصصی مفاهیم گردشگری، اطلس جامع گردشگری در مقیاس­های محلی و ملی و به­کارگیری روش­های نوین آماری و مدل­سازی متناسب با هدف گردآوری، جمع­بندی، تلفیق، مستندنگاری و مستندسازی نتایج حاصل از پژوهش­ها و مطالعات بر اساس چارچوب مربوط به منظور استقرار مدیریت دانش فعالیت­های خود را توسعه داده است.

از جمله دیگر اولویت­های این گروه پژوهشی می­توان از تدوین مبانی نظری، معیارها و ضوابط و دستورالعمل­ها در حوزه تخصصی گردشگری به منظور ایفای نقش مرجعیت علمی پژوهشی نام برد. همچنین همکاری با شوراها و کمیته­ها و کارگروه­های تخصصی و مشارکت در سمینارها، گردهمایی­ها، نشست­های علمی پژوهشی داخلی و خارجی در چارچوب تکالیف و اهداف سازمانی در این گروه صورت می­پذیرد.

 

رئوس شرح وظایف پژوهشی گردشگری

 • پيشنهاد سياست­ها، خط مشي­ها و برنامه­ريزي پژوهشي سالانه به رياست پژوهشگاه؛
 • تهيه و تدوين اولويت­هاي مطالعاتي و پژوهش­هاي بنيادي، کاربردي و توسعه­اي در امر صنعت گردشگري؛
 • فراهم­سازي زمينه لازم به­منظور مشارکت و همکاري با ساير موسسات پژوهشي، دانشگاه­ها، سازمان­ها، نهادهاي دولتي و غيردولتي و محققان خارجي در جهت انجام مطالعات، پژوهش­ها، انتقال تجربه و دانش فني به داخل کشور و توسعه توان علمي و ارتقاء کيفي پژوهشکده گردشگري؛
 • هماهنگي و نظارت بر اجراي پروژه­هاي تحقيقاتي و مطالعاتي حوزه صنعت گردشگري؛
 • دعوت به همکاري و جذب نيروهاي علمي، پژوهشي و صاحب نظران گردشگري در راستاي ارتقاء سطح کمي و کيفي پژوهشکده گردشگري؛
 • تدوين چهارچوب نظري طرح­هاي پژوهشي و نظارت بر تمامي پروژه­هاي تحقيقاتي يا اجرايي که توسط مجريان داخلي يا خارجي انجام مي­گيرد؛
 • هماهنگي جهت برگزاري کارگاه­ها و همايش­هاي پژوهشي براي معرفي دستاوردها، يافته­ها و نتايج طرح­هاي پژوهشي بمنظور انتقال دستاوردهاي پژوهشي به دانش­پژوهان، برنامه­ريزان و مديران و کارشناسان کشور؛
 • هماهنگي جهت تهيه بانک اطلاعاتي رايانه­اي و ايجاد سايت پژوهشي گردشگري ايران در شبکه جهاني اينترنت؛
 • بررسي و ارزيابي مطالب و دستاورد پژوهش­هاي انجام شده و ارائه براي عرضه و معرفي آثار پژوهشي؛
 • انتخاب متون و کتاب­هاي ارزشمند متناسب با موضوع گردشگري براي ترجمه و پيشنهاد براي چاپ و نشر آنها؛
 • پيشنهاد اجراي همايش­هاي مرتبط در سطح ملي و بين­المللي و تشکيل گردهمايي­هاي علمي و پژوهشي جهت ارائه نتايج و دستاوردهاي تحقيقات انجام شده؛
 • مطالعه و پژوهش در زمينه قابليت­ها و مزيت­هاي توسعه صنعت گردشگري در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست­محيطي و طبيعي؛
 • مطالعه و پژوهش در زمينه بهبود مديريت، برنامه­بندي، ساماندهي تاسيسات، قطب­ها، محورها و مناطق نمونه گردشگري و ساير منابع و عناصر گردشگري؛
 • شرکت و عضويت در مجامع علمي و پژوهشي بين­المللي.
ناصر رضایی
 سرپرست گروه گردشگری