گروه نظارت، ارزیابی و کنترل پروژه

گروه نظارت، ارزیابی و کنترل پروژه یکی از بخش­های حوزه ریاست و بطور مستقیم زیر نظر رییس پژوهشگاه به فعالیت می­پردازد. این گروه در قالب شرح وظایف زیر، به انجام وظایف محوله در چارچوب تعریف شده پرداخته و علاوه بر آن، اجرای مصوبات شورای پژوهشگاه و کمیته تخصصی در خصوص طرح­های پژوهشی مصوب آن شورا و تنظیم، تمدید و ابلاغ قراردادها را به ­عهده دارد.

بررسی و ارزیابی مستمر بر طرح­های پژوهشی و پروژه­های پژوهشکده­ ها، گروه­های پژوهشی، واحدهای تابعه پژوهشگاه و اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از پژوهشگاه و تهیه، تنظیم، دسته­بندی، تجزیه­ و ­تحلیل آمار و اطلاعات طرح­ها و پروژه­های انجام شده و در حال انجام که در سیستم کنترل پروژه ثبت شده­اند و همچنین ارایه گزارش به معاونت­های مربوطه از وظایف این گروه می­باشد.

 

شرح وظایف گروه نظارت، ارزیابی و کنترل پروژه

 • اجراي مصوبات و دستورالعمل هاي شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي.
 • جمع آوري اطلاعات و آمار مورد نياز در چارچوب مصوبات شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي و تجزيه و تحليل داده­ها و دسته بندي اطلاعات مربوط به آن و ارائه گزارش به مراجع ذي ربط حسب مورد و نياز.
 • تهيه و تنظيم برنامه‌هاي اجرايي به منظور اجراي دقيق پروژه‌ها طبق برنامه‌هاي زمان‌بندي شده‌.
 • نظارت و پيگيري و كنترل چگونگي اجراي پروژه‌هاي مصوب با ارائه سيستم‌هاي كنترل‌ و نظارت و ارزیابی .
 • ارزيابي ارتقاء كيفيت و كميت فعاليتهاي آموزشي ، پژوهشي ،فناوری، فرهنگي، اجرايي و ميزان كارائي برنامه‌ها و مقررات و تهیه گزارشات مربوط براساس عوامل و شاخص هاي تعيين شده از سوی شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و ارائه آن به ریاست پژوهشگاه.
 • جمع آوري و ارائه نظرات و پيشنهادهاي لازم در جهت اصلاح و بهبود كيفيت آموزشي، پژوهشي، فناوری، فرهنگي، ‌اجرايي و ... در پژوهشگاه.
 • ايجاد هماهنگي و ارتباط ميان شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالی و گروه نظارت، ارزيابي و كنترل پروژه پژوهشگاه.
 • بررسي طرح­هاي مربوط به نظارت ، ارزيابي و كنترل پروژه پژوهشگاه.
 • بررسي و ارزيابي مستمر كاركرد گروه­هاي پژوهشی ، پژوهشکده ها و واحدهاي تابعه پژوهشگاه و ارائه گزارش به معاونت‌هاي ذي‌ربط.
 • بررسي مشكلات و موانع رشد كيفي آموزش و پژوهش در پژوهشگاه و ارائه طرحهاي مناسب براي بهبود و افزايش سطح كيفي آموزش و پژوهش پژوهشگاه.
 • ارتباط با دانشگاه­ها ، پژوهشگاه ها و مؤسسات پژوهشی معتبر جهان و كسب اطلاع از نحوه تلاش­ها و دستاوردهاي نوين در زمينه نظارت، ارزيابي و كنترل پروژه پژوهشگاه و استفاده بهينه از آن.
 • نظارت و ارزيابي منظم فعاليت­هاي مديران پژوهشگاه با هماهنگي و همكاري معاونت­هاي ذي‌ربط.
 • انجام بررسي­هاي لازم در زمينه تغيير و يا توسعه برنامه­هاي آموزشي و پژوهش­های مورد تخصص و ارائه پيشنهاد به معاونت‌هاي پژوهشي و فنّاوري و کاربردی­سازی پژوهشگاه.
 • تهيه آئين نامه و دستورالعملهاي لازم در زمينه مربوط.
 • بررسي طرح­هاي تحقيقاتي و پژوهشي انجام شده توسط محققان و اعضای هیأت علمی از نظر فرآیند و زمان بندی در اجرا و هزينه­هاي پيش­بيني شده. 

           تهيه، تنظيم و جمع ­آوري آمار و اطلاعات پروژه­هاي انجام شده و در دست اجراء و ارسال آن به مراجع ذي­ربط.

 

عباس قلی پور
رئیس گروه نظارت ،ارزیابی و عملکرد