مدیریت مردم شناسی

الف. تاریخچه

خاستگاه تأسيس نخستين نهاد مرتبط با مطالعات مردم‌شناسي در ايران، به تأسيس فرهنگستان ايران در سال 1314 باز مي‌گردد. شكل‌گيري اين فرهنگستان كه متأثر از گفتمان شناخت فرهنگ و تمدن ايراني و احياي هويت ملي وابسته به آن بود، با توجه به چشم‌اندازها و حوزه‌هاي گوناگوني همراه بود، كه فرهنگ و تمدن ايراني را در طي تاريخ و در گستره جغرافياي زندگي اقوام ايراني متجلي مي‌نمود. فرهنگستان مذكور كه به رياست محمدعلي فروغي شكل يافت، واژه Anthropology را به مردم‌شناسي ترجمه نمود و در اين ترجمه، متأثر از گرايش‌هاي زباني باستان‌گرا، در برابر واژه Anthropos به معني انسان، واژه كهن مردم را پيشنهاد كرد. بر این اساس تاريخ شکل گیری نهادهای پژوهشی مردم‌شناسي ايران با تأسيس فرهنگستان مقارن است و بر این مبنا مقطع آغازين فعاليت‌هاي نهادي در مطالعات مردم‌شناسي ايران را بايد سال 1315 دانست .با تأسيس اداره كل هنرهاي زيبا در سال 1329، يكي از هشت گروه مستقل اين اداره، اداره موزه‌ها و فرهنگ عامه نام گرفت و با وجود فقدان ارتباط نزديك ميان موزه مردم‌شناسي و اداره فرهنگ عامه، هر دوي آنها زيرمجموعه اداره كل هنرهاي زيبا شدند. 

پس از پيروزي قيام مردم‌ ايران و انقلاب اسلامي در سال 1357، نام وزارت فرهنگ و هنر به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تغيير يافت و مركز پژوهش‌هاي مردم‌شناسي و فرهنگ عامه در چارچوب اين وزارتخانه به مطالعات خود ادامه داد. در سال 1367، مركز مردم‌شناسي زير نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالي قرار گرفت. در سال 1368، سازمان ميراث فرهنگي كشور از ادغام يازده اداره كل تأسيس گرديد و يكي از اين ادارات كل، مركز و موزه مردم‌شناسي، تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالي شد در سال 1369 شوراي گسترش آموزش عالي با تبديل مركز پژوهش مردم‌شناسي به »پژوهشكده مردم‌شناسي«موافقت كرد  و نام مركز پژوهش‌ مردم‌شناسي، به پژوهشكده مردم‌شناسي تغيير يافت.

در سال 1373 سازمان ميراث فرهنگي كشور زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گرفت. در سال 1384 نیز پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري تأسيس شد. در اين دوره (1371 به بعد) پژوهشكده مردم‌شناسي داراي سه گروه مطالعاتي با نام‌هاي گروه آرماني - آييني، گروه زيست‌محيطي و گروه اجتماعي شد.

ب. وظایف پژوهشکده

  • انجام مطالعات مردم­شناسی در زمینه­های مرتبط با میراث فرهنگی، گردشگری و هنرها و صنایع­دستی
  • شناخت منابع، تقويت هويت ايراني و روشن ساختن جايگاه عناصر فرهنگي کلیدی در يكپارچگي اقوام ايراني
  • توليد و انتشار دانشنامه­هاي موضوعي و تخصصي چون دانشنامه آيين، پوشاك، غذا، ورزش و غيره.
  • توليد و انتشار اطلس مردم­نگاري ايران با تمرکز بر سياست­های راهبردي و طرح آمايش سرزمين
  • انجام مطالعه در زمینه توسعه پایدار و كمك به برطرف ساختن چالش­هايي چون مشكلات زيست­محيطي به كمك دانش بومي و فرهنگي مردم و شناخت بافت تاريخي- فرهنگی و محلي مناطق مختلف كشور.
  • انجام فعاليت‌هاي تحقيقي در زمينه‌هايي چون بحران خشكسالي و كمبود آب، آلودگي محيط زيست، تصادفات جادهاي و فرهنگ ترافيك و غیره...
  • تهيه و توليد اطلس مردم­نگاري ايران و غيره
  • انجام پژوهش­های مردم­شناسي كاربردي و مطالعات زيست محيطي، با تمرکز بر رابطه انسان و طبيعت و  حفظ طبيعت و ميراث طبيعي.
  • بررسي راه­هاي انتقال ميراث فرهنگي با تاکید بر تعامل میان نسلی و تداوم فرهنگ ایرانی در نزد نسل­هاي آينده.
  • مطالعه مردم ­شناختی در زمینه­ ایران فرهنگی و شناخت، معرفی و تقویت روابط تاریخی و فرهنگی کشورهای این حوزه که دارای مراسم مشترک به شمار می­آیند.

ج. ساختار پژوهشکده

پژوهشکده مردم­شناسی  پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری قدیمی­ترین مرکز مطالعات علوم اجتماعی ایران و یکی از نخستین مراکز پژوهشی در زمینه مردم­شناسی در خاورمیانه است. این  پژوهشکده از گذشته تاکنون مطالعات مردم­شناسی در  حوزه علوم انسانی مرتبط با میراث فرهنگی  ایران را نمایندگی می­کند. این پژوهشکده دارای سه گروه مطالعاتی است.


 

علیرضا حسن زاده
رئیس پژوهشکده مردم شناسی