معاونت فناوری و کاربردی سازی

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان یکی از مهمترین نهادهای پژوهشی در کشور وظایف حاکمیتی پژوهش­ در حوزه­های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی/ هنرهای ملی (سنتی)، را بر عهده دارد. پس از قریب به 15 سال فعالیت­های همه جانبه در حوزه­های مذکور، کماکان چالش­ها و سوالات متعددی در زمینه کاربردی سازی تولیدات علمی وجود دارد.

از طرفی به سبب تنوع زمینه­های مرتبط پژوهشی از یک سو، حجم بالای مطالعات و پژوهش­های انجام شده از سوی دیگر و همچنین حوزه­های جدیدی که برای پیشبرد اهداف خود نیازمند بهره­برداری از پژوهش­های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع­دستی/هنرهای ملی(سنتی) می­باشند؛ استفاده از ابزارها و روش­های فناورانه در فعالیت­های پژوهشی، همواره از سوی پژوهشگران مورد درخواست بوده است. همچنین به سبب نقش این پژوهشگاه، به عنوان نهادی منحصر به فرد در زمینه پژوهش در حوزه های پیش گفته؛ ایجاد زمینه­های کارآفرینی در حوزه های فوق همواره بعنوان راهبردی اساسی مطرح بوده و هست .

لذا پاسخ به سوالات و موضوعات مطرح شده فوق، در دو راهبرد اساسی توسط پژوهشگاه مورد توجه قرار گرفته است:

 • ورود دست آوردهای فناورانه به فعالیت­های پژوهشی؛
 • کاربردی­سازی نتایج پژوهشی ؛

بدین ترتیب ترسیم اولویت­های پژوهشی، روندهای پژوهشی، راهبردهای مربوط به تعیین اهداف پژوهشی، شیوه انجام پژوهش و دسترسی به نتایج حاصل از پژوهش­ها از طریق راهبردهای فوق ممکن خواهد بود.

در این راستا، فقدان تشکیلات متولی پیگیری راهبردهای فوق در پژوهشگاه ، با اصلاح اساسنامه و ساختار  و پس از تصویب هیات امنا در سال 1394 منجر به شکل­گیری معاونت جدید "فناوری و کاربردی­سازی" شد.

وظایف معاونت فناوری و کاربردی­ سازی

 • برنامه ­ریزی، ساماندهی، حمایت و روزآمدسازی فناوری­های حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و هنرهای ملی(سنتی ) و افزایش سهم خدمات و محصولات در اقتصاد خلاق فرهنگی.
 • زمینه­ سازی و حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصولات کاربردی ، مبتنی بر دستاوردهای پژوهشی در حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و هنرهای ملی(سنتی ).
 • طراحی، تدوین و اجرای برنامه­های راهبردی، توسعه گفتمان فناوری و کاربردی­سازی محصولات در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی/هنرهای ملی(سنتی).
 • ارایه سیاست­های راهبردی و پشتیبان، به منظور توسعه زیر ساخت­های نظام فناوری و کاربردی­سازی پژوهش­ها در حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و هنرهای ملی(سنتی ).
 • ایجاد هماهنگی در تدوین سیاست­های فرابخشی میان سازمانها،  نهادها و مراکز برنامه­ریز و مجری برنامه­های علمی، فناوری و کاربردی سازی در حوزه های تخصصی پژوهشگاه.
 • مشارکت فعال در به روزرسانی و تکمیل نقشه­ها، اطلس­ها و ... حوزه­های تخصصی پژوهشگاه.
 • بررسی و ارایه فعالیت­های علمی معطوف به نیازهای تخصصی و اولویت­های فناوری، کاربردی­سازی و آینده­پژوهی.
 • طراحی و ایجاد بستر مناسب برای برنامه­ریزی و آموزش با مشارکت سمن­ها، دانشجویان، پژوهشگران در حوزه فناوری و کاربردی­سازی فعالیت­های تخصصی پژوهشگاه و با بهره­گیری از اندیشمندان و اساتید دانشگاه­ها.
 • پیاده­سازی و ارزیابی راهبردی نظام­های نوآورانه و فناورانه در فعالیتهای تخصصی پژوهشگاه.
 • ایجاد، تقویت، حمایت و ترویج "نما نام­"ها (برندها) برای خدمات ، محصولات و دستاوردهای علیم - پژوهشی پژوهشگاه.
 • ایجاد بستر مناسب و تسهیلات تشویقی به منظور ثبت شرکت­های نوپای دانش بنیان در حوزه­های میراث فرهنگی، گردشگری و هنرهای ملی(سنتی ) و هدایت و حمایت از آنها.
 • ایجاد هماهنگی و هم­افزایی میان نهادهای نظام نوآورانه و فناورانه در زمینه­های تخصصی از طریق برگزاری جلسات هم­اندیشی ، نمایشگاه­ها و جشنواره­های ترویجی و آموزشی.
 • ایجاد تعامل موثر در سطح ملی و بین­المللی با حضور فعال در مجامع داخلی و بین­المللی مرتبط با فعالیتهای تخصصی پژوهشگاه ،معطوف به حوزه فناوری و کاربردی سازی.
 • ایجاد بانک اطلاعات شرکتهای نوپا و دانش­بنیان، پارک­های علمی فن­آوری و مراکز رشد، نوآوری و شتاب­دهی فعال در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و هنرهای ملی(سنتی ).
 • ایجاد بانک اطلاعات محصولات و خدمات شرکت­های نوپا، دانش بنیان، پارک­های علمی و فناوری، مراکز رشد، شتاب­دهی و نوآوری فعال در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و هنرهای ملی(سنتی ).

 

مهدیه بُد
معاون فناوری و کاربردی سازی