مدیریت پشتیبانی

مدیریت پشتیبانی با اجرای سیاست­ها و خط مشی­های پژوهشگاه در زمینه­ کلیه امور عمومی و پشتیبانی (تدارکات و سفارشات خارجی، تشريفات، کارپردازی، انبارداری، خدمات و نقلیه و...) و نظارت در انجام کلیه امور پشتیبانی و خدماتی و ارائه آن به واحدهای مختلف، نسبت به انجام وظایف محوله خود اقدام می­نماید. هم­چنین این مدیریت با برنامه­ریزی و نظارت بر امور عمومی و پشتیبانی به تهیه و تنظیم آیین­ نامه­ ها، بخشنامه ­ها و دستورالعمل­های مرتبط پرداخته و پس از تأیید نسبت به ابلاغ آن به کلیه واحدهای پژوهشگاه اقدام می­نماید. انجام امور مربوط به قراردادها در زمینه خدمات عمومی با هماهنگی واحدهای ذی­ربط پژوهشگاه و نظارت بر انجام تعمير و نگهداري ساختمان­ها، تاسيسات و تجهیزات مربوط ( از قبيل شبكه ­هاي آب، برق، گاز و ...) از دیگر مسئولیت­های این مدیریت است.

 

 شرح وظایف مدیریت پشتیبانی

 • اجرای سیاست­ها و خط مشی ­های پژوهشگاه در زمینه­ کلیه امور عمومی و پشتیبانی (تدارکات و سفارشات خارجی ، تشريفات ، کارپردازی ، انبارداری ، خدمات و نقلیه و...).
 • تهیه و تنظیم آیین­ نامه­ ها، بخشنامه­ ها و دستورالعمل­های مرتبط با امور عمومی و پشتیبانی برای ارائه به مقامات ذی ربط براساس ضوابط و مصوبات پژوهشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تأیید.
 • نظارت در انجام کلیه امور پشتیبانی و خدماتی پژوهشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف.
 • انجام کلیه امور تداركات و تامين وسايل و تجهيزات مورد نياز واحدهاي مختلف پژوهشگاه و سفارش آن از داخل و خارج كشور با هماهنگي كامل واحدهاي ذي‌ربط .
 • انجام امور ایمنی واحدهای پژوهشگاه با همکاری واحد حراست و سایر واحدهای پژوهشگاه.
 • همكاري با واحد حراست در زمينه حفاظت از ساختمانها ، اموال و تاسيسات .
 • برنامه ریزی و نظارت بر روشهای مطلوب اداره امور عمومی و پشتیبانی پژوهشگاه.
 • نظارت بر انجام تعمير و نگهداري ساختمانها، تاسيسات و لوازم مربوط ( از قبيل شبكه­هاي آب، برق، گاز و ...) در پژوهشگاه .
 • انجام امور مربوط به قراردادهای پژوهشگاه در زمینه خدمات عمومی با هماهنگی واحدهای ذی­ربط پژوهشگاه.
 • تهیه برنامه های لازم برای مراسم ، اعیاد، جشن ها و امور تشریفاتی که از طریق پژوهشگاه برگزار می شود و انجام کلیه اقدامات لازم در زمینه مربوط.
 • نظارت بر حسن اجرای امور نقلیه.
 • برنامه ریزی و هماهنگی امور اجرایی و پشتیبانی پژوهشگاه.
 • هماهنگی با مدیریت های پژوهشگاه به منظور سرعت بخشیدن به انجام امور پشتيباني پژوهشکده­ها.
 • هماهنگی بین پژوهشکده های پژوهشگاه برای انجام امور عمومي از قبيل تشريفات، تداركات و پشتیبانی آنها.
 • تهيه برنامه لازم براي تعمير و نگهداري ساختمانها و تاسيسات مختلف و بررسي و تاييد پيشنهادهاي تعميراتي و تغييرات فني در ساختمانها و تاسيسات .
 • برآورد و ارائه پيشنهاد خريد وسايل ، مصالح ساختماني و تاسيساتي مورد نياز پژوهشگاه به واحدهای ذی­ربط.
 
سيد صدراله ميربابايی
سرپرست مدیریت پشتیبانی