مسئول آزمـایـشگاه:  فـرشـتـه رحـیـمـی
 

​​​​​​​داخـلی:   284

پرتونگاري اشعه ایکس (X-Ray)
 
دستگاه پرتونگاری اشعه ايكس، يكی از روش‌های غيرتخريبی در بررسی آثار مختلف تاريخي است که در سال 1387 در پژوهشکده حفاظت و مرمت راه‌اندازی شد. اين دستگاه با قدرت پرتودهی kv 100 و شدت جریان mA 5، جزئيات تركيبي و ساختاري یک شیء را كه با چشم غيرمسلح ديده نمی‌شود، نمايان می‌سازد. در اين روش شيء در برابر پرتو ایکس قرار می‌گيرد و پرتو ایکس نفوذ كرده در شیء پس از عبور به فيلم راديوگرافی حساس برخورد می‌کند. پرتو ایکس نفوذ کرده به نسبت‌های مختلف بستگی به نوع مواد، دانسیته و ضخامت آن ضعیف (جذب و پراکنده) می‌شود. تصوير به‌دست آمده بر اساس تفاوت در ميزان جذب پرتو مواد ‌مختلف و محصولات خوردگی می‌تواند اطلاعات مهمی از ساختار و وضعیت یک شیء و میزان تخریب آن در اختیار حفاظت‌گران و باستان‌شناسان قرار دهد. این روش برای بررسی آثار مختلف از جمله فلزات و آلیاژها، نقاشی، سفال و نسخ خطی، هم‌چنین بررسی وضعیت شیء در عملیات حفاظت و مرمت آثار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
نوع و مدل دستگاه: دستگاه پرتونگاری اشعه ایکس مدل Radioflex-100GSB ، ساخت شرکت  Rigaku ژاپن
 

​​​​​​​

​​​​​​​
بـازگـشـت بـه صـفحـه گــروه