calendar

13 03 2023

کرسی ترویجی «شهود در مشرق هنر» برگزار شد

کرسی ترویجی«شهود در مشرق هنر؛ جستجوی مفهوم شهود در زبان عرفان شرق و بازتاب آن در هنر و هنرمند» به همت معاونت فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برگزار شد.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، طلایه رویایی عضو هیأت علمی پژوهشگاه در این کرسی ترویجی که علیرضا حسن‌زاده رییس پژوهشکده مردم‌شناسی به عنوان ناقد و طیبه عزت‌اللهی نژآد رییس گروه پژوهشی هنرهای سنتی در جایگاه مدیر جلسه حضور داشتند به بیان گوشه‌ای از مقاله‌اش با موضوع شهود در مشرق هنر پرداخت.

او با بیان‌اینکه «شهود» که خاستگاه آن عرفان شرقي است هرگز جاذبه‌ جادويي‌اش را براي هيچ هنرمند و فيلسوفي از دست نداده است گفت: اين مقاله به دنبال بررسي مفهوم  شهود در تفکر شرق و بازتاب آن در ادبيات وهنر شرق است باپرسش هايي از اين قبيل كه حوزه هاي زماني و مكاني اين هنر چيست؟ ارتباط ْآن با شهود چگونه است؟و شهود به چه نحو مرزهاي بين هنر و هنرمند را محو مي‌كند؟

رویایی افزود: به اين منظور ابتدا محدوده‌هاي مکاني و زماني اين تفكر و اين هنر را مشخص مي‌كند؛ آن‌گاه به رديابي مفهوم شهود در انديشه‌ عرفاي ايراني مي‌پردازد كه چطور از عبارت و اصطلاحاتي استفاده مي‌کنند که کاملاً قابل تعميم به شهود هنري هستند، سپس با بيان ويژگي‌هاي مشترک شهود(رؤيت) از منظر‌هاي گوناگون، به شهود در دائوئيسم مي‌رسد که شناسايي با نوعي کشف حجاب ورهايي امور از زمان و بدون ‌کوشيدن به‌دست مي‌آيد ،همچون «هايکو».

عضو هیأت‌علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری تصریح‌کرد: در مشرق هنر، هنر در وجود تک تک تصاوير پيرامون انسان تکرار مي‌شود و هنرمند در جريان تکرار مجالس و فرم‌هاي قديمي، نوعي مراقبه انجام مي‌دهد و آفرينش همچون آييني مي‌شود که او را رفته رفته به جهان شهودو رؤيت نزديک مي‌کند تا خود اثر هنري خود‌شود، هنرهنرمند شرقي زندگي‌اش است، هنرمندي که شايد اثرهنري نداشته باشد.