calendar

31 12 2022

کاوش باستان‌شناسی در زرّین تپه چهرآباد زنجان/کشف بقایای یک فضای احتمالاً کارگاهی

در ادامه پژوهش‌های باستان‌شناسی معدن نمک چهرآباد و در راستای مطالعات چشم‌انداز  باستان‌شناختی منطقه پیرامون معدن نمک، گمانه‌زنی زرین تپه روستای چهرآباد، مطابق با مجوز پژوهشگاه انجام شد.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، ابوالفضل عالی سرپرست هیئت باستان‌شناسی 10 دی 1401 با اعلام این خبر گفت: زرین تپه با بلندی حدود 12 متر در انتهای شمالی روستای چهرآباد، مشرف بر رودخانه و روستای چهرآباد قرار دارد و پراکنش قطعات سفالی و دیگر یافته‌ها نشان می‌دهد که این تپه مربوط به دوره ساسانی است.

او با بیان‌اینکه این تپه برای نخستین بار در برنامه بررسی و شناسایی محدوده پیرامون معدن نمک در سال 1384 و پیش از شروع فصل دوم کاوش نجات بخشی، شناسایی شد افزود:  همچنین در سال 1400 در برنامه بررسی و مطالعه محوطه‌های تاریخی ناحیه جنوبی معدن نمک، زرین تپه به‌عنوان یک محوطه مهم دوره ساسانی توسط حامد ذیفر مورد مطالعه هدفمند قرار گرفت.

سرپرست هیئت باستان‌شناسی تصریح‌کرد: از آنجایی که مطالعه جامع معدن نمک و پی بردن به ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی معدنکاران چهرآباد در دوره هخامنشی و ساسانی از اهداف مهم و اصلی ما در پژوهش‌های معدن نمک است، بنابراین برای تحقق این هدف در سال‌های اخیر مطالعات چشم انداز پیرامون معدن و مطالعه دقیق‌تر محوطه‌های همزمان با معدن نمک در کانون توجه مطالعات باستان‌شناسی پروژه معدن نمک قرار گرفت.

او افزود: در همین راستا در سال 1399 در تپه کوزه‌چی، تنها محوطه‌ای که در بررسی و شناسایی حوزه آبریز تلخه رود به دوره هخامنشی تاریخگذاری شده بود، گمانه‌زنی انجام گرفت، در نتیجه گمانه‌زنی؛ مشخص شد که تپه کوزه‌چی یک کارگاه فلزکاری (آهن و مس) از دوره‌ هخامنشی و همزمان با استخراج نمک در چهرآباد است.

عالی گفت: گمانه‌زنی تپه کوزه‌چی، موجب افزایش دانسته‌های ما از محیط پیرامون معدن در دوره هخامنشی شده و نشان داد که در این دوره استقرار بزرگ و دائمی در پیرامون معدن وجود نداشته و یک کارگاه فلزکاری که شاید تامین کننده ابزارهای معدنکاری معدن نمک بوده، در نزدیکی معدن فعالیت داشته است.

این باستان‌شناس، با بیان‌اینکه بجز دوره هخامنشی، دوره ساسانی نیز یکی از ادوار اصلی استخراج نمک در چهرآباد بوده و بر اساس مطالعات انجام یافته؛ استخراج نمک در دوره ساسانی از ابتدای این دوره آغاز شده و تقریباً تا انتهای دوره ساسانی ادامه داشته اظهارکرد: با توجه به ادامه مطالعات معدن نمک و ضرورت بدست آوردن آگاهی بیشتر از پیرامون معدن در دوره ساسانی، تصمیم بر آن شد تا همچون تپه هخامنشیِ کوزه‌چی، زرین تپه چهرآباد که بر اساس مطالعات سطحی دارای تکه‌های سفال، شیشه و قطعات فلزات حرارت دیده است، در مرحله نخست گمانه‌زنی شود.

او گفت: انجام گمانه‌زنی و کاوش محدود با هدف کسب اطلاعات اولیه از ماهیت و کارکرد تپه باستانی، دوره‌ها و لایه‌های تاریخی آن و پی‌بردن به ارتباط احتمالی محوطه با معدن نمک چهرآباد است، بنابراین مطابق با اهداف و فرضیات در نظر گرفته شده، گمانه‌زنی در زرین تپه انجام شد.

سرپرست هیئت باستان‌شناسی در پایان افزود: در کاوش این فصل تا کنون بقایای یک فضای احتمالاً کارگاهی با مقادیر زیادی خاکستر و ذغال و سازه‌های خشتی و سنگی بدست آمده و بر اساس یافته‌های موجود از جمله قطعات سفال، احتمالاً آثار مکشوفه مربوط به دوره ساسانی هستند که یقیناً با ادامه کاوش اطلاعات بیشتری از کارکرد و تاریخ دقیق محوطه بدست خواهد آمد.