calendar

29 01 2023

پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با دانشگاه خوارزمی تفاهم‌نامه همکاری علمی- پژوهشی امضا کرد

پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و دانشگاه خوارزمی، در راستای همکاری‌های نظامند مشترک پژوهشی در حوزه‌های حفاظت ومرمت اشیاء، ابنیه و بافت‌های تاریخی-فرهنگی، زبان‌شناسی، باستان‌سنجی، مردم‌شناسی، هنرهای سنتی، گردشگری و مطالعات میان رشته‌ای مرتبط تفاهم‌نامه همکاری علمی- پژوهشی امضا کردند.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، شناسایی و بهره برداری از ظرفیت‌های علمی و تحقیقاتی موجود درکشور برای توسعه امر پژوهش و تولید علم، تقویت ارتباط میان نهادها، موسسات علمی و پژوهشی از موجبات تسریع در روند دستیابی به اهداف علمی و فرهنگی کشور خواهد بود.

در این راستا و با هدف ارتقاء مطالعات و طرح‌های آموزشی، پژوهشی، فنی و مهندسی تفاهم‌نامه همکاری به امضای مصیب امیری رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی وگردشگری و علی حسن بیگی رئیس دانشگاه خوارزمی رسید.

گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی میان طرف‌ها در تمامی زمینه‌های علمی مورد علاقه و توافق با در نظرگرفتن تمامی امکانات علمی، آزمایشگاهی، آموزشی، پژوهشی، فنی و مهندسی با هدف ارتقاء مطالعات و طرح‌های آموزشی، پژوهشی، فنی و مهندسی مرتبط با وظایف و بهره‌گیری از امکانات و توانمندی‌های علمی، تخصصی، مشورتی، تجهیزاتی و کتابخانه‌ای در حوزه‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی و گردشگری از جمله موضوعات مرتبط با ریسک، مدیریت و کاهش خطرپذیری سوانح و حوادث ، مدیریت بحران، پدافند غیر عامل، ایمنی، HSE  و مقاوم‌سازی از اهداف این تفاهم‌نامه است.

براساس این تفاهم‌نامه طرف‌ها نسبت به انجام همکاری‌های نظامند مشترک پژوهشی درحوزه‌های علوم محیطی، معماری، حفاظت ومرمت اشیاء، شناخت مواد و فناوری کهن، فرآیندهای فرسودگی و ارزیابی محیطی، باستان سنجی، ابنیه و بافت‌های تاریخی-فرهنگی، زبان‌شناسی، مردم‌شناسی، هنرهای سنتی، گردشگری و سایر موضوعات و مطالعات میان رشته‌ای مرتبط با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام خواهند کرد.