calendar

16 01 2023

منیژه هادیان دهکردی سرپرست پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی شد

با حکم مصیب امیری رییس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری منیژه هادیان دهکردی به عنوان سرپرست پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی معرفی شد.


به گزارش روابطعمومی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، در این حکم آمده است نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند سرکار عالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی منصوب میشوید.

توفیق روز افزون سرکار عالی را در انجام مسئولیتهای محوله به خصوص در راستای تحقق شرح وظایف مصوب و سند راهبردی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، با بهره‌گیری از نیروهای متعهد، متخصص و شایسته و همچنین تشریک مساعی با سایر همکاران آن پژوهشکده از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.