calendar

15 03 2023

طرح پژوهشی جشن نوروز در میان قوم ایرانی ترکمن/ مردم‌نگاری و مستندسازی آیین نوروز

در چارچوب طرح تنوع فرهنگی و همبستگی ملی در ایران و در تداوم طرح‌های تحقیقی پژوهشکده مردم‌شناسی در حوزه مردم‌نگاری و مستندسازی آیین نوروز در سطح ایران طرح پژوهشی «جشن نوروز در میان قوم ایرانی ترکمن» به انجام رسید.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، علیرضا حسن‌زاده رییس پژوهشکده مردم‌شناسی 24 اسفند 1401 با اعلام این خبر گفت: مجری این طرح منصور مرادی از مردم‌شناسان ترکمن ایران و عضو هیأت علمی و مدیر گروه مطالعات قومی و اجتماعی پژوهشکده مردم‌شناسی است.

 وی افزود: در این طرح نظام اعتقادی مرتبط با آیین در نزد ترکمن‌های ایران، اساطیر نوروزی آنان از دیرباز تاکنون و آیین‌ها و خرده آیین‌های مردم ترکمن در جشن نوروز ثبت شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

حسن‌زاده اظهارکرد: بخش مهمی از مطالعات یلدا و نوروز این پژوهشکده در اطلس مردم‌نگاری سرزمین بارگزاری و در دانشنامه آیین‌های ایرانی این پژوهشکده مکتوب شده است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری گفت: امسال در حوزه فرهنگی ترکمن تقارن آیین نوروز و رمضان با توجه به جایگاه برجسته هر دو آیین در نزد قوم ایرانی ترکمن می‌تواند ما را در برابر جلوه‌های جذابی قرار دهد که این موضوع نیز در چارچوب مطالعات پژوهشکده مردم‌شناسی قرار گرفته است.

رییس پژوهشکده مردم‌شناسی افزود: عید فطر و نوروز در میان ترکمن‌های ایران جایگاه برجسته دارد و در برنامه تدوین منشور تنوع فرهنگی و همبستگی ملی از چند سال قبل مورد توجه این پژوهشکده بوده است.