calendar

03 12 2022

ضرورت تعیین عرصه و حفاظت از تپه پیش از تاریخی داودآباد قرچک توسط اداره کل میراث‌فرهنگی تهران/ وجود سفال‌های دوره مس و سنگ و عصرآهن در سطح و زمین‌های اطراف تپه

به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، این بازدید با حضور لیلا خسروی رییس، محمدرضا نعمتی و علی فرحانی اعضای هیأت علمی پژوهشکده باستان‌شناسی به منظور حل مشکل مالکین زمین‌های واقع در عرصه تپه داودآباد واقع در جنوب شرق روستای داودآباد و غرب شهر قرچک انجام شد.

این تپه که محوطه‌ای بزرگ در کنار جاده آسفالته است از چندین تپه در کنار هم تشکیل شده که به جز تپه غربی سایر تپه‌ها به طور کامل تسطیح و بخش زیادی از تپه غربی خاکبرداری و تخریب شده است و در حال حاضر زباله‌های روستا در کنار این تپه دپو و سوزانده می‌شود.

در سطح تپه اصلی که ارتفاع آن بین 9 تا 10 متر است و زمین‌های اطراف آن سفال‌های زیادی مربوط به دوره مس و سنگ و عصرآهن وجود دارد.

پس از بررسی مشخص شد، زمین‌های مورد مناقشه، در عرصه این تپه مهم پیش از تاریخی که در تاریخ 14/5/1382 با شماره 9488 در فهرست آثارملی ایران به ثبت رسیده، قرار دارد و ضروری است که اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران گمانه‌زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم این تپه را در اولویت قرار داده و به امر حفاظت آن نیز توجه کند.