calendar

18 10 2022

رییس پژوهشکده باستان‌شناسی مطرح کرد:

تکمیل نقشۀ باستان‌شناسی ایران مستلزم اجرای طرح‌های بررسی و شناسایی باستان‌شناسی

کوروش روستایی رییس پژوهشکده باستان‌شناسی 26 مهر 1401 درگفتگو با خبرنگار (richt.ir) با بیان این مطلب گفت: یکی از موضوعات باستان‌شناسی که طی دو دهۀ اخیر بارها مورد بحث قرار گرفته  و زمانی نیز حتی مجلس شورای اسلامی آن را پیگیری می‌کرد، موضوع نقشۀ باستان‌شناسی کشور است.

او افزود: تصور نادرستی که در مورد نقشۀ باستان‌شناسی کشور وجود دارد این است که نقشۀ باستان‌شناسی در دو، سه و یا نهایتاً تا چند سال آینده آماده خواهد شد در حالیکه نقشۀ باستان‌شناسی ایران تا چند ده‌سال دیگر نیز تکمیل نخواهد شد؛ در واقع با این روند کندی که هم­اکنون در بررسی­های باستان­شناسی داریم، باید گفت نقشۀ باستان­شناسی کشور صد سال دیگر نیز تکمیل نخواهد شد.

روستایی،  بنیان نقشه باستان‌شناسی کشور را اجرای برنامه‌های بررسی و شناسایی باستان‌شناسی دانست و تصریح‌کرد: در واقع نقشۀ باستان‌شناسی از برنامه‌های بررسی و شناسایی باستان‌شناسی تغذیه می‌شود و محوطه‌های باستانی باید شناسایی شوند تا بتوان آنها را در نقشۀ باستان‌شناسی آورد.

این باستان‌شناس خاطرنشان کرد: طبق آمار، سالانه حدود 20 تا 30 برنامه بررسی و شناسایی در کشور انجام می‌شود و این عدد بسیار ناچیز است.

او در توضیح این مطلب اظهار کرد: بررسی باستان‌شناسی برنامه‌ای میدانی است که در بهترین حالت شاید بتوان طی یک فصل کاری  30 تا40 روزه،  مساحتی 50 تا 60 کیلومتر مربعی را پوشش داد و مجموع محدوده‌ای که طی بررسی های سالهای اخیر پوشش داده شده نسبت به مساحت کشور بسیار اندک است .

رییس پژوهشکده باستان‌شناسی گفت: مشکل دیگر اینجاست که بسیاری از برنامه‌های بررسی و شناسایی که طی دهه‌های گذشته انجام شده فاقد دقت کافی در پیمایش چشم‌انداز بوده‌اند در نتیجه نمی توان ادعا کرد که آن منطقه از نظر باستان‌شناسی به‌طور کامل شناسایی شده است .

او افزود: طی چند سال اخیر کوشش‌هایی شده که کنترلی بر دقت بررسی‌های باستان‌شناسی اعمال شود ولی هنوز تا کیفیت درخور فاصله داریم.

رییس پژوهشکده باستان‌شناسی تصریح‌کرد: غیر از برنامه‌های میدانی باستان‌شناسی با ماهیت اضطراری، مانند کاوش‌های نجات‌بخشی و برنامه‌های تعییین عرصه، اولویت باستان‌شناسی کشور می‌بایست بررسی باستان‌شناسی باشد .

او گفت: باید دقت کرد که با توجه به روند فزاینده توسعه‌های شهری، روستایی، معدنی، عمرانی و ... هر چه در این زمینه کوتاهی کنیم محوطه‌های بیشتری نابود خواهند شد ولی اگر آن محوطه‌ها شناسایی شوند می‌توان برنامه‌های حفاظتی برای آنها اندیشید.

روستایی در پایان افزود: پژوهشکده باستان‌شناسی از ادارات کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استانها این انتظار را دارد که اولویت خود را بر اجرای برنامه‌های بررسی و شناسایی باستان‌شناسی بگذارند.