calendar

10 04 2023

در قالب طرح پژوهشی انجام شد

آسیب‌شناسی و مدیریت بحران بازار تاریخی تبریز

 پژوهش مدیریت بحران در بازار تاریخی تبریز؛ فاز اول ادبیات موضوع، شناخت، آسیب‌شناسی در پژوهشکده ابنیه و بافت‌های تاریخی-فرهنگی انجام شد.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، حسین اسمعیلی سنگری عضو هیأت علمی پژوهشگاه و مجری طرح  21 فروردین 1401 با اعلام این خبر گفت: بشر از دیرباز در تکاپو برای دستیابی به محیطی عاری از خطر و آمادگی در برابر پیشامدهای احتمالی ناشی از وقوع حوادث به منظور حفاظت از جان و مال خویش بوده است، از اینرو به دلیل ماهیت غیرمترقبه بودن حوادث و لزوم اتخاذ تصمیم‌گیری‌های سریع و صحیح و اجرا عملیات در هنگام وقوع حوادث از دانشی تحت عنوان مدیریت بحران استفاده می‌کند.

او با بیان‌اینکه حفاظت و جلوگیری از وقوع تلفات جانی و مالی اقدامی اجتناب‌ناپذیر برای حفاظت از فضاهای شهری و شهروندان تلقی می‌شود، تصریح‌کرد: در این میان برخی از فضاهای شهری به دلایل مختلف از اهمیت بیشتری برای حفاظت در برابر وقوع هرگونه حادثه‌ای ناخواسته برخوردار هستند.

اسمعیلی سنگری افزود: این فضاها می‌تواند شامل مکان‌های استراتژیک، مدیریتی، مکان‌های عمومی، تأسیسات شهری یا فضاها و آثار تاریخی باشد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری اظهارکرد: بازار تاریخی تبریز یکی از فضاهای مهم در این عرصه به حساب می‌آید که حفاظت و صیانت از آن تلاش بی‌وقفه مردم و مسئولین را می‌طلبد.

او خاطرنشان‌کرد: در گزارش تحقیقی حاضر، به بررسی مشکلات مربوط به مدیریت بحران بازار تاریخی تبریز، شناخت دامنه و موضوع پرداخته شده و در نهایت نیل به آسیب‌شناسی کامل در خصوص موضوع مورد نظر، مهمترین هدف پروژه است.