calendar

20 09 2023

در کرسی ترویجی

نمادهای متافیزیکی فرش فارس بررسی شد/  هیچ نمونه‌ای از فرش عرب-جنی در موزه‌های ایران نیست

کرسی ترویجی «نمادهای متافیزیکی فرش فارس نمونه موردی؛ فرش‌های عرب-جنی با زمینه آبی یا سفید» به همت معاونت فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برگزار شد.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری،  آزاده پشوتنی‌زاده عضو هیأت علمی گروه پژوهشی هنرهای سنتی ارائه دهنده این کرسی که ناقدان آن سمانه کاکاوند عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و آپه‌نا اسفندیاری عضو هیأت علمی گروه پژوهشی هنرهای سنتی بودند و مدیریت آن را طیبه عزت‌الهی‌نژاد مدیر گروه پژوهشی هنرهای سنتی برعهده داشت به طرح مسأله و پرسش‌های این حوزه پرداخت.

او با بیان‌اینکه موطن فرش عرب­جنی با نقوش خاص خود، اُستان فارس است گفت: تعداد این نوع فرش بسیار نادر و تنها تصویر پنج نمونه [سه تختۀ آن با زمینۀ سفید و 2 تختۀ دیگر با زمینه آبی (تیره و روشن)] از آن در کتب و نشریات مختلف به چاپ رسیده است و از حیث یگانگی می‌توان گفت که متأسفانه هیچ نمونه‌ای از این نوع فرش حتی در موزه ملی فرش ایران و دیگر موزه‌های ایران وجود ندارد.

عضو هیأت علمی گروه پژوهشی هنرهای سنتی با اشاره به اینکه این فرش‌ها دارای نقشمایه‌های متافیزیکی هستند که اکنون به سبب واهمۀ بافندگان از «جِن» ندرتاً بافته می‌شوند افزود: برخی از نقشمایه‌ها در فرش‌های زمینه آبی (تنالیته‌های مختلف آبی) و زمینه سفید مشترکند ولی در نقشمایه‌های اصلی تفاوت بسیار دارند.

پشوتنی‌زاده اظهارکرد:  در فرش‌های زمینه آبی تصاویر تکرارشونده از ایزدبانوی ناهید، فضای دریا (دریای اسطوره­ای فراخکِرد) را به تصویر می‌کشد، علاوه برآن داستان صَخَر جِنی [پادشاه دریاها] و قرار گرفتن خاتم حضرت سلیمان (ع) در شکم ماهی (تصویر مرکزی فرش) تأییدی برای معرفی فضای دریاگون فرش است اما نقشمایه‌های موجود در فرش زمینه سفید، حاکی از فضای آسمان است که علاوه بر ایزدبانوی ناهید در فرم سیارۀ زهره (نماد صور فلکی) بانویی با دامن قهوه‌ای به همراه دانه‌های رنگین و بالاتنه آبی، حوالی ایزدبانوی ناهید ایستاده که یادآور ایزدبانوی اشتاد و یاریگر وی، ایزد تشتر (ستارۀ تیشتر) است.

او افزود: نمادهای دیگر متعلق به مردان سبز و آبی‌پوشی است که ایزدبانوی اشتاد را همراهی می‌کنند و ایشان بر اساس توضیحات موجود در ادبیات دینی زرتشتیان، ایزدان زامیاد و تیشترند که در ادوار اسلامی ایران به حضرت خضر (ع) و الیاس (ع) تبدیل شده‌اند.

پشوتنی‌زاده تصریح کرد: اهمیت رنگ زمینه (آبی یا سفید) تعیین‌کنندۀ انواع نقشمایه‌های متافیزیکی در این گونۀ خاص از فرش فارس است که فضای دریا، ایزدبانوی ناهید پیشااسلامی را با داستانهای حضرت سلیمان (ع) و فضای آسمان، ایزدبانوی اشتاد، ایزد تشتر و زامیاد پیشااسلامی را با داستانهای حضرت خضر (ع) و الیاس (ع) پیوند می‌دهد.

او در ادامه اینکه ارتباط نمادهای متافیزیکی پیشااسلامی با پیامبران ادیان سامی در هر دو زمینۀ آبی و سفید فرش چست؟ و توصیفات موجود در ادبیات دین زرتشت و ادیان سامی به همراه اعتقادات مردم ایران چگونه به تحلیل نماد پیامبران موجود در این نمونه از فرش یاری می‌رساند؟را به عنوان پرسش‌های این کرسی عنوان و به موارد مطروحه توسط ناقدان پاسخ گفت.