مـسئـول آزمـایشگاه: سید ایـرج بـهشـتی

​​​​​​​

​​​​​​​داخـلـی:   439
آزمايشـگاه سنـگشناسي (پتـروگـرافي)
 

پتروگرافي يا سنگ‌شناسی که در سال 1375 در پژوهشکده راه‌اندازی شده است، مطالعه سنگ در مقياس ماكروسكوپي و ميكروسكوپي است. در این روش از نمونه ارسالی مقطع نازک به ضخامت 30 میکرون تهیه و سپس با ميكروسكوپ نوری پلاريزان مطالعه می‌شود. در مطالعه مواد معدنی، به جای مقطع نازک، مقطع صیقلی تهیه می‌شود. اساس این روش شناسایی اجزا سازنده بر مبنای خصوصیات نوری کانی‌های موجود در هر نمونه می‌باشد. اين روش در مطالعه نمونه‌های سنگ، سفال، سراميك، آجر، تعیین منشاء سفال، تعیین درجه حرارت پخت سفال، تشخيص نوع ماده معدنی استحصالی در سرباره و تشخیص رنگدانه‌های معدنی کاربرد دارد.

حداقل نمونه مورد نیاز :   1*2*5 سانتیمتر

 

​​​​​​​نوع و مدل میکروسکوپ پلاریزان: james swift, England,1992

​​​​​​​
​​​​​​​
بـازگـشـت بـه صـفحـه گــروه