آزمایـشگاه گـوهرشناسی
مسئول آزمـایشگاه: سیدایرج بـهشتی

​​​​​​​داخـلی:   431
آزمایشـگاه گـوهرشـناسی
 

در بررسی‌ها و کاوش‌های باستان‌شناسی، اشیاء موجود در موزه‌ها، گالری‌های شخصی و ...، یکی از موادی را که می‌توان یافت، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی و زینتی به کار رفته در این اشیاء است. شناسایی و تشخیص این گونه سنگ‌ها به جهت نگهداری، حفاظت و مرمت بسیار مهم است. بر اساس این نیاز، آزمایشگاه گوهرشناسی در اردیبهشت 1398 راه اندازی شد. این آزمایشگاه شامل مجموعه‌ای کامل از لوازم شناسایی گوهر مانند پلاریسکوپ، رفرکتومتر، اسپکتروسکوپ، انواع لوپ، کنوسکوپ، فیلتر چلسی و ...) ترازوی وزن مخصوص، میکروسکوپ گوهرشناسی، منبع نور، دستگاه تست UV است که قادر است بدون تخریب و اثر منفی بر روی نمونه نوع آن را تشخیص دهد. هدف از راه‌اندازی این آزمایشگاه کمک به باستان‌شناسان در خصوص تشخیص نوع سنگ بدست آمده در کاوش‌های انجام شده است. با توجه به غیرتخریبی بودن این روش می‌توان از آن برای کامل‌تر کردن اطلاعات اشیاء موزه‌ای در حال نمایش استفاده کرد و نوع سنگ‌های به کار رفته را مشخص کرد.
تشخیص و دسته‌بندی نوع سنگ به‌کار رفته در مواد فرهنگی، دسته‌بندی و پردازش پراکنش و پراکندگی این گونه از سنگ‌ها در ایران، بررسی و شناسایی منابع اولیه آن در ایران، چگونگی تراش، برش و صیقل و در نهایت تجارت آن در دوره‌های مختلف تاریخی، تهیۀ شناسنامه برای آثار فاخر و ارزشمند و در نهایت آموزش گوهرشناسی و شناسایی سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی (بهادار) از مهمترین اهداف این آزمایشگاه است.


  

تصاویری از آزمایشگاه گوهرشناسی و تجهیزات موجود در آن

​​​​​​​ 
بازگـشت بـه صـفحـه گــروه