مسئول آزمایشگاه: سـحـر بـرهان

 

​​​​​​​داخـلی:    434

آزمایشـگاه رنگـینه و علـوم الیـاف

​​​​​​​

این آزمایشگاه پس از سال‌ها فعالیت در درون بخش حفاظت و مرمت بافته‌ها در سال 1395 فعالیت خود را در محل مجزا و با عنوان "آزمایشگاه رنگینه و علوم الیاف" آغاز نمود. در این آزمایشگاه بر پایه اصول شیمیایی و فیزیکی، الیاف تحت آزمایش‌های کیفی و کمی قرار می‌گیرند تا علاوه بر شناسایی نوع الیاف به کار رفته در هر یک از آنها به بررسی و تحقیق در مورد ساختار فیزیکی و شیمیایی الیاف پرداخته و اطلاعات دقیق‌تری در زمینه فن‌شناسی و آسیب‌های وارده به الیاف مختلف به دست آید. دراین آزمایشگاه شناسایی الیاف تاریخی و فرهنگی (انواع بافته‌ها، کاغذ، چرم، بوم نقاشی)و نیز تعیین خصوصیات فنی با استفاده از توانایی‌های میکروسکوپ نوری و لوپ دیجیتال و تهیه عکس میکروسکوپی انجام می‌شود.
آشنایی با کاربرد رنگینه‌های مناسب برای الیاف طبیعی و مصنوعی، بررسی اثر تخریبی مواد کمکی مانند دندانه‌ها در رنگرزی الیاف طبیعی، بررسی علل تغییر رنگ و رنگ‌پریدگی رنگینه‌های طبیعی و مطالعه در مورد ثبات آنها و میزان ثبات نوری، بررسی روش‌های مختلف رنگرزی و رنگ همانندی و سنجش میزان تغییرات رنگی از جمله دیگر موضوعات پژوهشی مورد بررسی در این آزمایشگاه است.
این آزمایشگاه می‌تواند در حوزه‌های مختلف همچون انجام مشاوره‌های دانشجویی، تهیه دستورالعمل‌های تخصصی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های نخصصی فعال بوده و سئوالات متفاوتی را از شناسایی نوع الیاف و رنگینه‌ها و نیز ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی آنها تا شناسایی و ارزیابی تغییرات الیاف و رنگینه‌ها در طول زمان و نیز افزودنی‌ها به الیاف و بافته را پاسخ دهد.
​​​​​​​

امـکانات و تـوانایی‌ها​​​​​​​

  • مطالعه و شناسایی ساختار فیزیکی و شیمیایی الیاف
  • بررسی میکروسکوپی الیاف به لحاظ فن‌شناسی و آسیب‌شناسی
  • ​​​​​​​تعیین خصوصیات فنی بافته‌ها شامل (تکنیک بافت، تراک بافت، تاب و لا، لا، زاویه تاب، تشخیص تار و پود)
  • رنگرزی آزمایشگاهی با رنگینه‌های طبیعی و رنگ همانندی
  • بررسی کمّی تغییر رنگ با استفاده از آنالیزور رنگ
  • تعیین میزان مقاومت رنگینه‌ها در برابر نور با استفاده از دستگاه ثبات نوری
  • نمونه‌برداری از بافته‌های تاریخی
  • انجام آزمایش‌های پیش شستشو (ثبات رنگ، ثبات ابعادی، تعیین pH)


​​​​​​​

بـازگـشـت بـه صـفحـه گــروه