مـسئول آزمایشـگاه: فـرح سـادات مـدنی

​​​​​​​داخـلی:   
280

آزمايـشگاه طيـف‌سنجي فلـورسانس پرتو ايكـس (XRF)
​​​​​​​​​​​​​​

طيف‌سنجی فلورسانس پرتو ايكس یکی از روش‌های آنالیز عنصری برای شناسایی عناصر موجود در نمونه‌هاي معدنی به صورت کیفی و کمی است که در انواع مختلف ثابت و قابل حمل موجود می‌باشد.
این آزمایشگاه مجهز به دو دستگاهXRF  ثابت و قابل حمل است:
  • دستگاه XRF ثابت از نوع تفکیک طول موج یا WDXRF

این دستگاه در سال 1370 در پژوهشکده نصب و راه‌اندازی شد. از جمله قابلیت‌های دستگاه: انجام آناليز كيفی و نيمه كمی عناصر، امکان رديابي عناصر از سديم تا اورانيم، سرعت بالا، قابليت اندازه‌گيری تعداد زياد عناصر بطور همزمان، ارایه نتايج بصورت اکسيدی، قابل استفاده بودن دوباره‌ی نمونه و عدم استفاده از مواد شيميايی است.
حداقل میزان نمونه مورد نیاز برای نمونه‌های پودری  8 گرم است. در صورت کمبود مقدار نمونه امکان اندازه‌گیریLOI  (درصد افت وزنی نمونه) وجود ندارد.
نوع و مدل دستگاه:  8420 ARL، ساخت کشور سوئيس
  • دستگاه XRF  قابل حمل (پرتابل) از نوع تفکیک انرژی یا EDXRF

این دستگاه که از سال 1396 در پژوهشکده راه‌اندازی شد، به‌دلیل غیر‌تخریبی و قابل‌حمل بودن در حوزه‌ی میراث‌ فرهنگی بسیار کاربردی و با ارزش است. با توجه به ماهیت و ارزش آثار تاریخی و ضرورت استفاده از روش‌های آنالیز با حداقل نمونه‌برداری در مطالعه‌ی آثار در حوزه‌ی حفاظت و مرمت و باستان‌شناسی، این دستگاه می‌تواند بخش زیادی از نیازهای پژوهشی در خصوص شناسایی ترکیب شیمیایی آثار تاریخی-فرهنگی را با حداقل تخریب برآورده نماید. غیر‌تخریبی، قابل‌ حمل بودن، توان اندازه‌گیری و آنالیز در کمترین زمان ممکن با سرعت بالا از ویژگی‌های این دستگاه به‌ویژه برای آثار حجیم موزه‌ای که امکان جابجایی و انتقال آنها به آزمایشگاه وجود ندارد و یا استفاده از آن در سایت‌های باستان‌شناسی است که در حوزه‌ی میراث فرهنگی ارزش و اهمیت بالایی دارد.
​​​​​​​


نوع و مدل دستگاه:
 XRF پرتابل، Niton XL3t GOLDD+950  SCIENTIFIC,   Thermo، ساخت کشور آمریکا

​​​​​​​


 
​​​​​​​
​​​​​​​
بـازگـشـت بـه صـفحـه گــروه