مـسئول آزمـایـشگاه: امین‌اله کـمالـی

​​​​​​​داخـلی:    262

آزمایشـگاه پـراش پرتو ایـکس (XRD)

​​​​​​​

دستگاه پراش‌سنج پرتو ايکس در سال 1374 در پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاريخي- فرهنگي نصب و راه‌اندازي شد. اين دستگاه قابليت آناليز تركيبات معدني که دارای ساختمان بلوري هستند را دارد. براي آناليز، نمونه‌ها ابتدا به صورت پودر بسيار ريز (75 ميكرون) در آمده و در معرض پرتوهاي اشعه ايکس با طول موج معین قرار داده مي‌شود. حاصل کار يک الگوي پراش است. هر نمونه بلورين الگوي پراش منحصر به فردي دارد که با مقايسه آن با الگوهاي پراش استاندارد نوع ترکيب شناسايي مي‌شود.
حداقل ميزان نمونه مورد نياز برای نمونه‌های پودری، بسته به نوع نمونه، بين 5/0 تا 5 گرم مي­باشد که با توجه به مقدار آن از روش آماده‌سازی لام يا قرص‌ استفاده می‌شود. نتايج نهايي به صورت کيفي و به شکل یک طیف ارايه مي‌گردد.


​​​​​​​

​​​​​​​
بـازگـشـت بـه صـفحـه گــروه