calendar

07 02 2023

تفاهم‌نامه همکاری با مرکز آموزش مدیریت دولتی

پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در راستای همکاری مشترک علمی، آموزشی و پژوهشی با مرکز آموزش مدیریت دولتی تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه که 16 آذر 1401 به امضای محسن میری رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی و مصیب امیری رئیس پژوهشگاه رسید، توافق برای تداوم و استمرار همکاری‌های علمی و آموزشی به منظور هم‌افزایی و افزایش عملکرد سازمانی است.

تعامل علمی و تبادل ظرفیت‌های دانشی و مهارتی موجود به منظور تحقق اهداف ، همکاری، تعامل، توسعه و بهره‌مندی از ظرفیت‌های آموزشی طرفین در زمینه‌های برگزاری دور‌ه های آموزشی ( حضوری، غیر حضوری، الکترونیکی و بر خط) و تولید محتوا آموزشی و تدوین و اجرای  طرح‌های پژوهشی از اهداف این تفاهم نامه است.

برگزاری دوره‌های آموزشی آنلاین و برخط و حضوری برای مدیران و کارکنان به صورت مشترک، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برای کارمندان دولت و سایر علاقمندان جامعه، اشتراک محتوای دوره‌های آموزشی الکترونیکی طرفین، استفاده از ظرفیت‌های مدرسان دوره و بسترهای آموزشی مشترک، تولید مشترک دوره‌های آموزشی الکترونیکی و حضوری طرفین، همکاری متقابل در طراحی و اجرای طرح‌های پژوهشی بخشی از محورها و زمینه‌های همکاری در این تفاهم‌نامه است.

از دیگر زمینه‌های همکاری در این تفاهم‌نامه می‌توان به همکاری در بهره‌برداری از بانک‌های اطلاعاتی منابع اسنادی و کتابخانه‌ای برابر ضوابط طرفین، همکاری در برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی مرتبط برابر ضوابط و مقررات طرفین، بهره‌گیری طرفین از توانمندی‌های یکدیگر از قبیل امکانات کارگاهی و فضای فیزیکی نمایشگاهی، تجهیزات و آزمایشگاه‌ها برابر ضوابط طرفین و همکاری پژوهشگران و کارشناسان طرفین در تشکیل یا عضویت در کارگروه‌های تخصصی مرتبط با هدف پاسخگویی به نیازهای پژوهشی، فناوری و آموزشی و همکاری در طراحی مدل تجربه‌نگاری مدیران جمهوری اسلامی ایران و پیاده‌سازی و اجرای آن اشاره کرد.