calendar

17 05 2023

نشست تخصصی باغ ایرانی در نگاره‌ها برگزار می‌شود

نشست تخصصی باغ ایرانی در نگاره‌ها به همت گروه پژوهشی باغ و منظر پژوهشکده ابنیه و بافت‌های تاریخی-فرهنگی برگزار خواهد شد.


این نشست که با سخنرانی نوشاد رکنی همراه است، سه شنبه 2 خرداد 1402 ساعت 14 در محل پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برگزار و شرکت علاقمندان در آن آزاد است.