calendar

11 12 2022

مشارکت پژوهشکده مردم‌شناسی در ثبت جهانی یلدا و پرورش کرم ابریشم

حسن‌زاده از همکاری نزدیک پژوهشکده مردم‌شناسی با مدیریت ثبت و آثار، حفظ و احیاء میراث‌معنوی و طبیعی خبر داد و گفت: از میان چهار عنصر ثبت شده میراث ناملموس ایران در فهرست جهانی یونسکو، پژوهشکده مردم‌شناسی در ثبت دو عنصر یلدا و پرورش کرم ابریشم برای بافندگی مشارکت داشته است.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، علیرضا حسن‌زاده رییس پژوهشکده مردم‌شناسی 20 آذر 1401، افزود: پروندۀ جهانی «یلدا/چله» در ١ دسامبر ٢٠٢٢ در جریان هفدهمین اجلاس بین‌الدول پاسداری از میراث‌فرهنگی یونسکو به صورت مشترک برای کشورهای ایران و افغانستان در فهرست معرف به ثبت رسید.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری افزود: این پرونده توسط شبان میرشکرایی، پژوهشگر حوزه فرهنگ و مردمشناسی که همکاری مستمر با پژوهشکده مردمشناسی داشته، تهیه و تدوین شده است.

به گفته حسن‌زاده، اسناد، مدارک و تولیدات مکتوب و دیجیتالی و رویدادهای برگزارشده در پژوهشکده مردم‌شناسی که از ابتدای تشکیل به پاسداشت جشنهای ایرانی، مانند نوروز، یلدا، تیرگان و مهرگان پرداخته است در شمار مدارک اثرگذار این پرونده قرار دارد.

رییس پژوهشکده مردم‌شناسی افزود: استاد محمد میرشکرایی، موسس و رئیس پیشین پژوهشکده مردمشناسی، آغازگر این راه است و پرونده نوروز که توسط او در فهرست آثارجهانی به ثبت رسیده، نخستین پرونده جهانی ایران و کشورهای جهان نوروز بوده که پس از تشکیل دبیرخانه کنوانسیون ٢٠٠٣ در یونسکو به ثبت رسیده است و سوابق تلاشهای پژوهشگران و اعضای پژوهشکده مردمشناسی در سوابق آن پرونده نیز وجود دارد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری گفت: پرونده پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی، بر پایه پژوهش انجام شده در پژوهشکده مردمشناسی از سوی بابک صدیقی، مدیر پرونده صنعت بومی ابریشم در سال 1395 تهیه و تدوین شده است.

او تصریح‌کرد:همچنین مجموعه عكس پژوهش مردمشناسي و مستندنگاري «دانش بومي ابريشم ايران» در دوسالانه بين المللي عكاسي مردم‌شناسي چين از بين ٧٨٤٨ مجموعه، در ليست ١٠٠ مجموعه برتر منتخب هيأت داوران قرار گرفت.

حسن‌زاده با بیان‌اینکه جشنواره عكس HPA معتبرترين جشنواره عكس بين‌المللي جهان در زمينه موضوعات مرتبط با فرهنگ است كه به صورت دوسالانه برگزار ميشود افزود: عكسهاي پژوهش یاد شده، پیشتر نيز موفق به دريافت لوح افتخار از جشنواره بين‌المللي عكس توكيو TIFA شده است.