calendar

17 04 2023

فصلنامه علمی– تخصصی دانش حفاظت و مرمت مقاله می‌پذیرد

هیأت تحریریه فصلنامه علمی– تخـصصی دانش حفاظت و مرمت به صاحب امتیازی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در چارچوب محورهای پیشنهادی مقاله می‌پذیرد.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی در پی‌فراهم کردن بستری مناسب برای ارتقاء دانش حفاظت و مرمت در کشور و تقویت ارائه دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشگران، از سال 1396 شروع به انتشار سه دوره از فصلنامه تخصصی دانش حفاظت و مرمت با رویکرد علمی – پژوهشی کرد.

 این فصلنامه پس از دوسال وقفه، با رویکرد قبلی مجددا شروع به فعالیت کرده است، به این منظور هیأت تحریریه فصلنامه با افتخار از تمامی استادان، پژوهشگران و صاحب‌نظران این عرصه دعوت می‌‌کند مقالات ارزنده خویش را در چارچوب محورهای پیشنهادی برای انتشار به سامانه فصلنامه ارسال کنند.

بی‌تردید همراهی اندیشمندان حوزه پژوهشی حفاظت و مرمت در سراسر کشور، ارتقای کیفیت نشریه را در مسیر پیش‌رو زمینه‌سازی خواهد کرد.

 این مجله تخصصی به صاحب امتیازی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و با سردبیری حسین احمدی، با هدف ساماندهی مطالعات صورت گرفته منتشر می‌شود.

حفاظت پیشگیرانه و مدیریت بحران، حفاظت در کاوش‌های باستان‌شناسی، حفاظت از تزئینات وابسته به معماری، مبانی نظری، اخلاق و حفاظت و مرمت آثار تاریخی– فرهنگی، مطالعات میان‌رشته‌ای در حوزه حفاظت آثار تاریخی و مواد و فن‌آوری‌های نوین در حوزه حفاظت و مرمت محـورهای پـذیـرش مـقالـه در فصلـنامه علمی– تخـصصی دانـش حـفاظت و مـرمت است.

مولفین می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و دریافت شیوه‌نامه تهیه و تنظیم مقالات نشریه به تارنما   http://kcr.richt.ir    مراجعه و یا با شماره تلفن‌60-66736452 – 021(پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی) تماس بگیرند.

تنزيل فایل