calendar

28 02 2023

در هفتمین نشست تخصصی بیستمین گردهمایی باستان‌شناسی ایران انجام شد

تشریح پروژه‌های بررسی باستان‌شناسی در 3 استان کشور

گزارش‌های«بررسی باستان‌شناسی در محدوده‌ سد هواسان شهرستان سرپل‌ذهاب، کرمانشاه»،«بررسی و شناسایی استقرارهای پارینه‌سنگیِ شهرستان جیرفت، کرمان»و«بررسی روشمند و فراگیر باستان‌شناختی و مستندنگاری محوطه‌ آتشگاه، اصفهان» توسط سرپرستان هیئت‌های باستان‌شناسی در هفتمین نشست تخصصی بیستمین گردهمایی باستان‌شناسی مورد بررسی قرار گرفت.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌‌فرهنگی و گردشگری، سلمان انجم‌روز 9 اسفند 1401، در هفتمین نشست تخصصی بیستمین گردهمایی باستان‌شناسی در تشریح فعالیت‌های صورت گرفته در پروژه بررسی و شناسایی استقرارهای پارینه‌سنگیِ شهرستان جیرفت، کرمان گفت: نواحی جنوبی ایران به‌عنوان یکی از کریدورهای اصلی در پراکنش‌های انسانی دوران پلیئستوسن در مدل‌های خروج از آفریقا در نظر گرفته ‌شده است.

او افزود: با ملاحظه این واقعیت که خلیج‌فارس تغییرات مکرری در ابعاد، تراز و سطوح آبی در طول دوران پلیئستوسن داشته است، ناحیه‌ای که امروزه تنگه‌ هرمز نام دارد می‌تواند یک گذرگاه جهت پراکنش از شبه‌جزیره عربستان به این ناحیه از فلات ایران به شمار رود.

این باستان‌شناس تصریح‌کرد: موقعیت جغرافیایی و راهبردی نواحی جنوبی فلات ایران به همراه نتایج بررسی‌ها و کاوش‌های سابق در نواحی جنوبی و شمالی خلیج‌فارس، نشانگر اهمیت این ناحیه به‌عنوان مسیر پراکنش گروه‌های انسانی است.

انجم‌روز گفت: با وجود این، مطالعات پارینه‌سنگی در این نواحی از ایران بسیار ناچیز است و تاکنون بررسی‌های گسترده به شکلی تخصصی انجام ‌نشده که در این راستا، یک بررسی و شناسایی پارینه‌سنگی در شهرستان جیرفت که دربرگیرنده‌ نواحی‌ای از حوضه‌ هلیلرود در شمال خلیج‌فارس است صورت گرفت.

او با بیان‌اینکه بررسی پارینه‌سنگی شهرستان جیرفت در تابستان سال 1400 شمسی به مدت 60 روز انجام شد تصریح‌کرد: در عمده‌ بررسی‌های باستان‌شناسی که قبلاً در حوضه‌ی هلیلرود انجام ‌شده بود به سبب متمرکز شدن فعالیت‌های میدانی به نواحی مرکزی، انجام نشدن بررسی‌های تخصصی پارینه‌سنگی و همچنین تأکید ویژه روی مدارک دوران پیش‌ازتاریخ به این‌سو، شواهدی مرتبط با دوران پارینه‌سنگی گزارش نشده با این ‌وجود تا پیش از بررسی حاضر، بررسی‌های محدود انجام‌شده در نواحی هم‌جوار، نشانگر پتانسیل‌ وجود محوطه‌های پارینه‌سنگی در این ناحیه است.

بررسی روشمند و فراگیر باستان‌شناختی و مستندنگاری محوطه‌ آتشگاه، اصفهان

هادی الهیاری در ادامه این نشست با تشریح پروژه بررسی روشمند و فراگیر باستان‌شناختی و مستندنگاری محوطه‌ آتشگاه، اصفهان گفت: کوه آتشگاه از دیرباز همواره مورد توجه بینندگان و سیاحان داخلی و خارجی بوده، اما علی‌رغم اهمیت آن تاکنون مورد بررسی باستان‌شناختی دقیق و همچنین مستندنگاری به روش‌های جدید واقع نشده است، به دلیل اهمیت این محوطه اخیراً بررسی باستان‌شناختی روشمندی در آن صورت گرفت.

او افزود: پژوهش پیش رو به‌منظور تاریخ‌گذاری محوطه بر اساس مطالعات مقایسه‌ای بر داده‌های سفالی و معماری بنای آتشگاه، همچنین جهت دریافت اهمیت ایجاد محوطه‌ آتشگاه در غرب شهر اصفهان امروز و در کنار رودخانه‌ زاینده‌رود انجام شد.

بررسی باستان‌شناسی در محدوده‌ سد هواسان شهرستان سرپل‌ذهاب، کرمانشاه

ناصر امینیخواه دیگر باستان‌شناسی بود که در این نشست به ایراد سخن پرداخت، او با بیان گوشه‌ای از اقدامات صورت گرفته در پروژه بررسی باستان‌شناسی در محدوده‌ سد هواسان شهرستان سرپل‌ذهاب، کرمانشاه گفت: خشکسالی تقریباً شدید و به طبع آن کمبود آب‌های سطحی و زیرزمینی سبب شده که تمهیداتی از سوی مسئولین برای جبران کمبود آب صورت گیرد.

او تصریح‌کرد: از جمله‌ این تمهیدات احداث سدهای کوچک و بزرگ در اقصا نقاط کشور است که متأسفانه سبب گشته که محوطه‌های باستانی به‌واسطه‌ این امر در معرض تخریب و یا خطر جدی قرار بگیرند.

این باستان‌شناس با بیان‌اینکه اجرای پروژه‌های بررسی نجات‌بخشی باستان‌شناسی حداقل کاری است که قبل از آبگیری سدها می‌تواند انجام گیرد گفت: بررسی انجام‌شده حاضر از جمله اقدامات مشابه بوده که طی مجوز پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری صورت گرفت.

او افزود: احداث سد هواسان بر رودخانه‌ هواسان بهانه‌ای شد برای انجام بررسی باستان‌شناسی در این محدوده؛ شناسایی محوطه‌های موجود در محوطه و نیز مشخص کردن محوطه‌هایی که درون مخزن سد قرار خواهند گرفت و محوطه‌هایی که در معرض خطر جدی هستند از جمله اهداف انجام مطالعات حاضر بودند.

​​​​​​​