calendar

21 12 2022

در آخرین روز از هفته پژوهش انجام شد

بررسی دو پژوهش در حوزه هنرهای سنتی

«ردپای تجربه زیسته هنرمند در اثر هنری؛ اتواتنوگرافی‌های لطفعلی شیرازی» و «هنر به مثابه قدرت: هنرهای سنتی از منظر انسان‌شناسی هنر» در نشست تخصصی گروه پژوهشی هنرهای سنتی با حضور هنرمندان و پژوهشگران حوزه هنرهای سنتی مورد بررسی قرار گرفت.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، طیبه عزت‌اللهی نژاد سرپرست گروه پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه در نشست تخصصی هفته پژوهش که 30 آذر 1401 برگزار شد با بیان مقدمه‌ای در خصوص موضوع «هنر به مثابه قدرت: هنرهای سنتی از منظر انسان‌شناسی هنر» مباحثی همچون تحولات در مطالعات انسان‌شناسی هنر از دهه چهل، گسترش انسان‌شناسی هنر از دهه شصت، دوران شکوفایی انسان‌شناسی هنر و... را به بحث نهاد.

این پژوهشگر در ادامه در بیان پرسش‌ها و دغدغه‌های انسان‌شناسی هنر، به وظایف انسان‌شناسی هنر، ویژگی‌های مردم‌نگاری خوب، رابطه هنر و زیبایی، چرایی وچگونگی پیدایش هنر، کارکرد هنر در جامعه، رابطه متقابل هنر و جامعه، توجه به بستر پیدایش هنر، تفاوت نگرش به هنر در جوامع مختلف اشاره و تصریح‌کرد:اخیرا انسان‌شناسی به ایده‌های مختلفی از ارزش‌های زیبایی‌شناختی در جوامع مختلف می‌پردازد، همچنین موضوعات جدیدی همچون، گردشگری، بازارهای هنر و نقش موزه‌ها در حیطه پژوهش‌های انسان‌شناسی هنر وارد شده است.

در ادامه رویا عمران هنرمند و کارشناس گروه پژوهشی هنرهای سنتی به ارائه پژوهش «ردپای تجربه زیسته هنرمند در اثر هنری؛ اتواتنوگرافی‌های لطفعلی شیرازی» پرداخت و گفت:آقا لطف‌علی صورتگر شیرازی از هنرمندان شاخص و برجسته عصر قاجار و مهارت وی در صورت‌سازی و گل و بوته سازی‌است.

این پژوهشگر با بیان‌اینکه آقا لطف‌علی از شاگردان محمدحسن شیرازی است تصریح‌کرد: او تکنیک و سبک منحصر بفردی در گل و بوته‌سازی داشته و نگاه خاص او به طبیعت و سبک ساخت و سازش در تزیین صفحات کار او را از دیگر هم عصران‌اش جدا ساخت.

او افزود: این پژوهش نگاهی‌است به زندگی طبیعت نگارانه هنرمند و یادداشت‌هایی که او در کنار آثارش قلمی فرمودند.