calendar

19 12 2022

بازدید رئیس پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا از گروه پژوهشی هنرهای سنتی

رئیس پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا از گروه پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری بازدید کرد.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، بتول مشکین فام رئیس پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا و مشاور حوزه زنان وزارت علوم طی بازدید از گروه پژوهشی هنرهای سنتی از نزدیک در جریان فعالیت‌های پژوهشگران و هنرمندان این مرکز قرار گرفت.

در حاشیه این بازدید، همکاری‌‌های مشترک میان دانشگاه الزهرا و گروه پژوهشی هنرهای سنتی مورد تأکید قرار گرفت.