calendar

26 09 2022

رییس گروه پژوهشی گردشگری پژوهشگاه در آستانه هفته گردشگری اعلام کرد:

انجام پژوهش‌های اولویت‌دار معاونت گردشگری/ امکان‌سنجی پروژه‌های گردشگری در استان‌ها

 

 

   ناصر رضایی رییس گروه پژوهشی گردشگری پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، 4 مهر 1401 در گفت و گو با خبرنگار richt.ir، با اشاره به یکی از مهمترین اهداف پژوهشگاه که همان توسعه و گسترش پژوهش در زمينه ميراثفرهنگي و گردشگری در راستای احيا و مستندسازي آثار به منظور حفظ كيفيت آنها و زمينهسازي مناسب براي ارتقاء فعاليتهاي پژوهشي مرتبط است، به تشریح برخی از وظایف گروه پژوهشی گردشگری، پرداخت.

او احصاء و تعیین اولویتهای پژوهشی با توجه به نیاز روز و واگذاری آنها به متخصصین و پژوهشگران دانشگاهی و غیر دانشگاهی، انجام طرحهای پژوهشی موظفی در راستای اولویتهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بخصوص معاونت گردشگری توسط اعضای هیئت علمی و کارشناسان پژوهشی، برگزاری نشستهای تخصصی مرتبط با موضوعهای مختلف گردشگری به صورت ادواری و عضویت در کمیته علمی همایشهای مختلف در سطوح ملی و منطقهای را از وظایف گروه پژوهشی گردشگری خواند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری گفت: ارائه خدمات مشاورهای برای تهیه پروژههای تحقیقاتی در خصوص سرمایهگذاری و امکانسنجی پروژههای گردشگری در استانها، همکاری با نهادهای فرابخشی مانند شهرداریها و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، تهیه استانداردهای خدمات در حوزه گردشگری با سازمان استاندارد، تعیین اولویت تحقیقاتی رسالههای دکترا و پایان نامههای کارشناسی ارشد رشتههای مرتبط و ارائه خدمات تخصصی برنامهریزی و سیاستگذاری در خصوص توسعه گردشگری به سازمانهای مرتبط و شهرداریها و دهیاریهای کشور از دیگر وظایف این مرکز است که در راستای انجام آنها فعالیت میکند.

رضایی در ادامه با معرفی ساختار گروه پژوهشی گردشگری به انتشار 9مقاله در حوزه گردشگری در 6ماهه نخست سال 1401 اشاره و تصریحکرد: اثرات کرونایی بخش گردشگری بر تقاضای اقتصاد کلان ایران (ارشک مسائلی، یزدان سیف، علیرضا رحیمی، علی پورعزیزی)، امکانسنجی و مکانیابی روستاهای مستعد احداث اکوکمپ بینالمللی؛ مطالعه موردی استان کرمانشاه (بهار بیشمی و مصطفی محمودی)، نقش سازههای اصلاحی در جذب گردشگری و کاهش مخاطرات ناشی از فرسایش و رسوب؛ مورد مطالعه شهرستان خرم آباد( بهار بیشمی و وحید بیرانوندی)، هدفمندی تعیین اماکن احداث سازههای توری-سنگی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکهای؛ مطالعه موردی شهرستان خرمآباد( وحید بیرانوندی و بهار بیشمی) عناوین برخی از این مقالات هستند.

او، تحلیل کیفی آسیبهای همهگیری کوویید 19 بر اقامتگاههای بومگردی استان مازندران( بهار بیشمی، زهرا پازوکینژاد و غلامرضا خوشفر)، تأثیر عوامل مهم توسعه اکوتوریسم شهری بر افزایش تابآوری؛ مطالعه موردی منطقه 22تهران(حسن عسگری دنفه، علی محمدی، برهان ریاضی اصفهانی و بهار بیشمی)، فراز و فرود تئاترهای لالهزار در فاصله سالهای 1320 تا 1357 شمسی( ناصررضایی، محمدرضا رضوانی و حامد سلطانزاده) و نقش رسانهها در توسعه اقامتگاههای بومگردی مطالعه موردی منطقه لواسانات استان تهران(ناصر رضایی، علی گرانمایهپور و راضیه حسینی) را از دیگر مقالات به چاپ رسیده توسط گروه پژوهشی گردشگری برشمرد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری در ادامه با بیان اینکه برگزاری نشستهای تخصصی با سخنرانی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه بمنظور آگاهیرسانی و تشریح مسائل مربوط به گردشگری در دستور کار این مرکز قرار دارد به نشست مدیریت گردشگری رویداد، با سخنرانی ارشک مسائلی عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری اشاره کرد و افزود: در این کارگاه آموزشی شرکت کنندگان با مفهوم گردشگری رویداد و تقسیم بندی آن بسته بر اساس مقیاس بزرگی به عظیم، رویدادهای برجسته، رویدادهای اصلی و رویدادهای محلی آشنا شدند.

رییس گروه پژوهشی گردشگری پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، در پایان به برخی از کتابهای تألیف، چاپ و منتشر شده توسط این مرکز نظیر؛ کارآفرینی اجتماعی و گردشگری مطالعات موردی کارآفرینان( بهار بیشمی)، گردشگری عشایر با رویکردی به گردشگری عشایر استان کرمان(رقیه شجاع) و امنیت ملی و شرکت های فراملی با تأکید بر ایران( ناصر رضایی و محمد میرزایی) اشاره کرد و گفت: در زمینه مطالعه، پژوهش و تألیف کتابهای حوزه گردشگری اقدامات گستردهای در دست انجام است.

گفتنی است، هفته گردشگری در ایران از 5 تا 11مهرماه 1401 با شعار«رویش اندیشههای نو در گردشگری ایران» با برگزاری90جشنواره و رویداد محلی همراه است.

سازمان جهانی جهانگردی این روز را به «بازاندیشی در گردشگری و دوباره فکر کردن در گردشگری» با نگاهی به جوامع محلی و ظرفیتهای آن اختصاص داده و شعار ایران نیز با نگاهی به انتخاب سازمان جهانی جهانگردی و شعار سال مقام معظم رهبری تعیین شده است.