calendar

13 09 2022

در نشست تخصصی کودک و میراث‌فرهنگی تأکید شد

افزودن موضوع میراث‌فرهنگی به محتوای درسی دانش‌آموزان

به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، نشست تخصصی کودک و میراث‌فرهنگی  به همت دفتر کودک و نوجوان پژوهشگاه با مشارکت ستاد معرفی و آموزش وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

لیلا کفاش زاده مسئول دفتر کودک و نوجوان پژوهشگاه با تشریح فعالیت‌های این مرکز از سال 1389 با نگاه آموزشی به کودکان در حوزه میراث‌فرهنگی، به ارتباط گسترده این مرکز با نهادهای مرتبط با حوزه میراث‌فرهنگی اشاره کرد و گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی با موضوعات میراث‌فرهنگی، ارتباط گسترده با نهاد‌های مرتبط نظیر آموزش و پرورش و شورای کتاب، برپایی جلسات قصه‌گویی در موزه‌ها، شرکت در نمایشگاه‌ها و... نمونه‌ای از اقدامات این مرکز برای شناساندن موضوع میراث‌فرهنگی به کودکان است.

او در ادامه به تشکیل کارگروه کودک و میراث‌فرهنگی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری اشاره و تصریح‌کرد: این کارگروه با مدیریت دفتر کودک و نوجوان و عضویت  کارشناسان پژوهشکده‌های پژوهشگاه می‌کوشد در حوزه‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی نظیر باستان‌شناسی، مردم‌شناسی، حفاظت ومرمت، ابنیه و بافت‌‌های فرهنگی-تاریخی، زبان‌شناسی ،گردشگری و ... با برنامه‌ریزی‌های هدفمند زمینه آموزش و آگاهی کودکان از میراث گذشتگان را فراهم آورد .

علیرضا تابش مشاور معاون میراث‌فرهنگی و دبیر ستاد معرفی و آموزش وزارت میراث‌‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه این نشست با ابراز خرسندی از فعالیت‌های گسترده و ارتباطات به‌جا، اصولی و صحیح دفتر کودک و نوجوان پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در حوزه کودک و میراث، بر توجه بیشتر به مقوله معرفی و آموزش در حوزه میراث‌فرهنگی تاکید کرد.

او با تأکید بر گسترش فعالیت موزه‌ها و پایگاه‌های ملی و جهانی میراث‌فرهنگی در بخش کودک تصریح‌کرد: طبق دستورالعملی که در حال تدوین و ابلاغ به ستاد‌ها موزه‌ها و پایگاه‌ها است، این مراکز ملزم می‌شوند بصورت مجزا به مقوله کودک پرداخته و فعالیت‌هایی را در این خصوص تعریف و اجرا کنند.

مصیب امیری رییس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری نیز با مهم برشمردن امر آموزش وآگاهی بخشی در حوزه میراث‌فرهنگی از دوران کودکی، بر ترویج قصه‌گویی و مرتبط کردن این مقوله با میراث‌فرهنگی تأکید کرد.

او گفت: آموزش باید در گام نخست از معلمان و مربیان آغاز و سپس با کودکان ادامه یابد.

امیری با اشاره به وارد کردن موضوع میراث‌فرهنگی به محتوای درسی تصریح‌کرد: در صورت انجام فعالیت‌های گسترده در حوزه کودک و نوجوان باز هم به تمام کودکان ایران دسترسی نداریم یا آنها امکان حضور در این برنامه‌ها و مکان‌های تاریخی را ندارند پس بهترین راه برای نقش آفرینی بیشتر، وارد کردن موضوع میراث‌فرهنگی به محتوای درسی با همکاری وزارت آموزش و پرورش است که مورد تأکید مقام عالی وزارت نیز قرار دارد.