calendar

18 12 2022

همزمان با هفته پژوهش در نشست تخصصی باستان‌شناسی مطرح شد:

استفاده از تصاوير هوايي به روز با بهره‌گیری از شيوه‌هاي مهندسي مستندنگاري در محوطه‌های باستانی

تصاوير هوايي در باستان‌شناسي هر چه كه تاريخ قديمي‌تر داشته باشند، براي شناخت لنداسكيپ منطقه مهم‌تر هستند، اما با شيوه‌هاي مهندسي مستندنگاري نيز مي‌توان از تصاوير هوايي به روز بهره برد كه به وي‍‍ژه در مناطقي كه دسترسي مستقيم به آنها براي پژوهشگر دشوار است، مي‌توانند راهگشا باشند.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، محمد‌رضا رکنی کارشناس پژوهشکده باستان‌شناسی 27 آذر 1401در نشست تخصصی باستان‌شناسی که همزمان با هفته پژوهش برگزار شد به بیان مقدماتی در خصوص مستندنگاري و تحليل تصاوير هوايي در سنجش از دور پرداخت و گفت: سنجش از دور يكي از مهمترين برنامه‌هاي تحليلي براساس جامعه آماري است كه امروزه در بسياري از شاخه‌هاي علوم استفاده می‌شود.

او افزود: استفاده از سنجش از دور در دو دهه گذشته به واسطه فراواني ابزار و نرم‌افزارهاي متداول بسيار فراگير شده و از آنجا كه مبناي آن بر پايه اطلاعات مكاني توصيفي و تصويري استوار است از دقت بسيار بالايي در پردازش اطلاعات بهره مي‌برد.

رکنی با بیان اینکه دانش باستان‌شناسي نيز امروزه از تحليل‌هاي سنجش از دور بهره فراوان مي‌برد كه متداولترين آن بهره از نرم‌افزارهاي سيستم اطلاعات مكاني (GIS) است تصریح‌کرد: هر چند دانش باستان‌شناسي با مطالعه آثار دوران‌هاي گذشته مي‌تواند به نتايج برسد، منتها بستر جغرافياي طبيعي، زيستي و انساني جوامع است كه سبب شده استقرارهايي با فرهنگ‌هاي متفاوت در يك سرزمين شكل بگيرند و با بهره از سنجش از دور به نسبت فراواني يافته‌هاي باستان‌شناختي و اطلاعات مكاني مستند، مي‌توان آنها را مورد پژوهش قرارداد.

این پژوهشگر، يكي از مهمترين مستندات در سنجش از دور را تصاوير هوايي خواند كه با توجه به پيشرفت سخت‌افزاري امكان تهيه آنها با كيفيت‌هاي سفارشي ساده شده و در هر شرايط جغرافيايي يا اقليمي مي‌توانند تمام پهنه يك منطقه را پوشش دهند و گفت: اين امر به واسطه تعاريف واحدهاي سنجده امكان پذير است كه در ساده‌ترين حالت با استفاده از دوربين عكاسي و پرنده‌هاي دور پرواز تصاوير پيكسلي تهيه كنند يا ماهواره‌‌هاي پيشرفته كه داده‌هاي برداري تهيه مي‌کنند.

رکنی افزود: تصاوير هوايي در باستان‌شناسي هر چه كه تاريخ قديمي‌تر داشته باشند، براي شناخت لنداسكيپ منطقه مهم‌تر هستند، اما با شيوه‌هاي مهندسي مستندنگاري نيز مي‌توان از تصاوير هوايي به روز بهره برد كه مهمترين آنها استفاده از اطلاعات ليدار است كه هم به صورت داده‌هاي برداري (Vector) و يا به صورت اطلاعات پيكسلي (Raster) مورد استفاده قرار مي‌گيرند كه به وي‍‍ژه در مناطقي كه دسترسي مستقيم به آنها براي پژوهشگر دشوار است، مي‌توانند راهگشا باشند.

او اظهار‌کرد: در اين برنامه به شناسايي و معرفي فرمت‌هاي تصاويرهوايي رايج در دانش باستان‌شناسي پرداخته مي‌شود و مهمترين تحليل‌هايي كه مي‌تواند با استفاده از سنجش از دور و برهم پوشاني اطلاعات توصيفي به دست آورد، معرفي مي‌شوند.